Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Att köpa bostadsfastighet som egen företagare - en genomgång

Vi får många frågor hit till f-skatt.se om att köpa fastighet eller lägenhet på företaget. I denna artikel går vi igenom vad som gäller och vad man bör tänka på.


Kan jag köpa hus genom bolaget och sedan bo i det med min familj?


Svaret är ja. En gång i tiden var inte detta tillåtet men det är numera ok. Dock finns det en del saker att tänka på och det behöver inte nödvändigtvis vara förmånligt.


Om man ska  börja med fördelarna så är den mest uppenbara att man kan göra fastighetsköpet med företagets pengar som normalt sett endast är belastade med bolagsskatt som är mycket lägre än om motsvarande summa ska fås ut i lön efter arbetsgivaravgifter och inkomstskatt. Du får alltså mer likvid att handla fastighet för om du köper med företagets pengar.  Dessutom kan driftskostnader etc sättas upp på bolaget. Fastigheten blir dock en tillgång i bolaget så att skriva av köpet som en ren kostnad är det givetvis inte tal om. Trots detta kan det vara en fördel på en kraftigt växande bostadsmarknad eftersom en större initial investering också ger större vinst i slutändan. Därför väler vissa att trots nackdelarna köpa en bostad via vinstmedel i det egna företaget.


En annan fördel är riskbegränsning om till exempel något skulle ske med fastighetsmarknaden eller den enskilda fastigheten som gör att värdet faller kraftigt samtidigt som fastigheten är högt belånad så kan det leda till allvarliga ekonomiska problem för fastighetsägaren. Om man då själv äger fastigheten så kan det innebära stor personlig skuldsättning medan motsvarande scenario med ett aktiebolag som ägare endast medför konkurs för bolaget men ingen skuldsättning för dig som person. Dock förutsätter detta att du inte har gått i borgen för några fastighetslån så tänk efter noga innan du gör detta.


För att komma in på nackdelarna så är den mest uppenbara att bostaden anses vara en förmån som ska beskattas som inkomst inklusive betalning av sociala avgifter. Förmånsvärdet bestäms utifrån en rad parametrar till exempel bostadsytan, fastighetens läge, byggår och standard samt övriga faktorer. Dessutom så kan man bli beskattad för driftskostnader som till sin natur framstår som vanliga levnadskostnader till exempel snöröjning, sophämtning, elektricitet, uppvärmning etc.  Ett sätt att slippa beskattning är givetvis att betala marknadsmässig hyra för boendet till företaget med då gäller det att den är just marknadsmässig eftersom man annars riskerar att bli beskattad för mellanskillnaden om Skatteverket bedömer att underhyra är uttagen. Utöver detta rekommenderas metoden endast om man faktiskt planerar att bo i bostaden i tillräcklig omfattning, man kan nämligen bli beskattad för förmånen även om man inte bor där eller bor där endast sporadiskt, detta eftersom själva tillgången till bostaden kan anses vara en förmån. Ett sätt att komma runt detta problem är att se till att den är uthyrd till annan under den tid du inte planerar att bo där själv eftersom du då inte längre disponerar bostaden och därför inte åtnjuter beskattningsbar förmån för den.


En annan problematik är avyttring av bostaden och beskattning av värdeökning, eftersom först värdeökningen ska beskattas och sedan vinsten som uppkommer i företaget ska bolagsbeskattas så uppkommer en slags dubbelbeskattning som inte alltid är förmånlig, särskil i fall där värdeökningen är stor.  Det är också förenat med skattemässiga risker att köpa loss fastigheten från företaget eftersom detta måste ske till marknadspris och eventuell underprisöverlåtelse kan komma att beskattas som inkomst av tjänst vilket kan bli höga belopp vid dyra fastighetsaffärer.image
Samir Mdalla  12703 visningar
Senast uppdaterad: 9/29/2018 4:00 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile