Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Registrera F-skatt – tillstånd för verksamhet

Ansöka om tillstånd

Registrera F-skatt är ditt första steg mot eget företagande. Ett annat viktigt steg är att kolla upp om du behöver några särskilda tillstånd för din verksamhet, registrering eller anmälan till en eller flera myndigheter. Nu har många myndigheter e-tjänster, där du enkelt kan ansöka om tillstånd, men det finns även tillstånd som söks via blankett. Livsmedelverket och Datainspektionen har hand om tillstånd på nationell nivå. Övriga tillstånd söks hos mer lokala och regionala myndigheter som polismyndigheten, länsstyrelsen och kommuner. Eftersom det är olika myndigheter som har ansvar för de olika tillstånden varierar också handläggningstiden. För vissa tillstånd får du betala en avgift och den avgifter varierar också beroende på vilket tillstånd du söker.


Omprövning av beslut

Om du får ett nej på din ansökan eller om du inte är helt nöjd med svaret från myndigheten har du möjligheten att begära en omprövning av beslutet. En omprövning begär du skriftligt. I din skrivelse ska du ha med varför du tycker att beslutet är felaktigt samt hur du tycker att beslutet ska ändras. Om myndigheten vid omprövningen kommer fram till att det finns nya omständigheter eller ny information, som gör att deras första beslut inte var rätt, kan de ändra sitt beslut. Vanligtvis leder en omprövning inte till ett mer negativt beslut än det första beslutet. I vissa fall upptäcker myndigheter själva att ett beslut är felaktigt och då är de skyldiga att ompröva beslutet.

Överklagan av beslut

Från det att du har fått ett beslut från en myndighet har du 3 veckor på dig att överklaga beslutet. Precis som vid omprövning ska en överklagan göras skriftlig. En överklagan ställs mot ett högre organ, vilket oftast är en domstol. Men i vissa fall kan det även vara en annan myndighet. Du ska ställa din överklagan till den högre organet, tex en domstol. Men däremot ska du lämna in din överklagan till den myndighet som fattade beslutet. Detta är för att den myndighet som fattade beslutet ska få en chans att ompröva sitt beslut. I din skriftliga överklagan ska du ha med varför du tycker att beslutet är felaktigt samt hur du tycker att beslutet ska ändras. Om myndigheten omprövar och ändrar sitt beslut faller överklagan.

Skribent: Rasmus Orsén

image
David Hagberg  1759 visningar
Senast uppdaterad: 2/1/2019 11:36 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile