Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter. Vi levererar ansökan till dig samma dag! Endast 1499kr+moms.

 • Rekordsnabb registrering
 • Låg preliminärskatt första året
 • Ärendehandläggning hos Skatteverket
 • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Se vad våra kunder tycker om oss

Svensk bolagsförmedling, F-skatt och enskild firma

”Jag kontaktade Svensk Bolagsförmedling ang. hjälp till att starta en Enskild Firma för min vän från ett annat EU Land. Efter tre dagar har jag underlagen på mitt bord för F - Skatt hantering samt underlag för att starta en Enskild Firma. Priset för deras professionella arbete var dessutom mycket billigt. Jag rekommenderar dom varmt.”

Lennart Bång

- Diesel Point HBG

Starta bolag, företag, F-skatt, guide

Det stöd alla de råd jag fick av Svensk Bolagsförmedling när jag startade min enskilda firma och F-skatt var mycket värdefullt för mig. Jag är mycket nöjd med den support jag har fått.

Stefan Lundgren

- Stefansgårdens Consulting

Svensk bolagsförmedling service

”När jag ansökte om f-skatt genom F-skatt.se gick allt snabbt, enkelt och rätt till. Jag får alltid snabb service och uppföljning via chatt eller epost när jag har frågor eller behöver hjälp”

Bertil Ternert

- Ternert Kommunikation AB

Varför ansöka genom F-skatt.se?

Korrekta uppgifter

Personlig handläggare

- Du har en personlig handläggare genom hela processen
- Vi försäkrar dig om att alla uppgifter till myndigheter blir korrekt ifyllda
- Rådgivning ingår med din personliga handläggare

Personlig handläggare

Handläggning inom 24 h

- Vi garanterar dig samtliga dokument inom 24 timmar vid din ansökan om F-skatt.
- Dina dokument kommer att skickas direkt till din email färdiga och klara.
- Prisgaranti om vi inte skickar ut dina dokument inom 24 timmar.

Snabb handläggning

Fler bolagstjänster

Vi erbjuder dig som kund hos oss även hjälp med:
- Bokföring, när du har kommit igång med ditt företag kan du lägga ner tid på det du är bäst på och vi sköter bokföringen.
- Marknadsföring, för att ditt företag ska synas så nya kunder hittar er på Internet.

Fler bolagstjänster

Vi erbjuder Fortnox i 90 dagar

- Det ingår 90 dagar kostnadsfri bokföring- och faktureringsprogram med Fortnox.
- Fortnox används idag av 244 000 företagare och som är Sverigeledande inom bokföring.
- Allt du gör finns tillgängligt världen över – dygnet runt i en och samma plattform.

Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter. Vi levererar ansökan till dig samma dag! Endast 1499kr+moms.

 • Rekordsnabb registrering
 • Låg preliminärskatt första året
 • Ärendehandläggning hos Skatteverket
 • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Vi garanterar dig lägsta priset

Vi garanterar dig lägsta priset

Vi tycker alla ska ha möjlighet att enkelt kunna starta sin verksamhet. Därför har vi utformat en prisgaranti som alltid garanterar dig det lägsta priset på etablering av din verksamhet.

Information F-skatt

Du som privatperson måste, precis som företag, betala skatt. Du ska du betala preliminärskatt redan under det år du får dina inkomster. För anställda och pensionärer gör arbetsgivaren eller pensionsutbetalaren avdraget. Men som privatprivatperson har du inte F-skatt. Skatten som betalas in för dig som är anställd eller pensionär kallas A-skatt.

När det kommer till ränteinkomster och aktieutdelningar drar utbetalaren som regel av skatt. Utbetalaren kan exempelvis vara banken.

A-skatt har du automatiskt om du är anställd och jobbar eller är pensionär. Din arbetsgivare eller pensionsutbetalare betalar då dina socialavgifter och gör skatteavdrag. Ett beslut om preliminär A-skatt (A-skattsedel) skickas normalt endast ut om du begär det. Även juridiska personer har normalt F-skatt. Men även juridiska personer som aktiebolag kan ha A-skatt. Men företagare som bedriver enskild näringsverksamhet har F-skatt.

FA-skatt har den som både är anställd och driver enskild näringsverksamhet. Mer om FA-skatt kan du läsa här.

Du kan få beslut om särskild A-skatt eller SA-skatt om du inte är godkänd för F-skatt. En förutsättning är att det leder till att den preliminära skatten stämmer bättre överens med den beräknade slutliga skatten än om bara skatteavdrag görs.

Skattesystemet bygger på att den preliminära skatten betalas under samma år som du har inkomsten. Du kan inte själv välja att i stället betala in skatten i efterhand. Året efter beskattningsåret/inkomståret deklarerar du inkomsterna i en inkomstdeklaration. Med den som grund fattas beslut om din slutliga skatt. Du får till sist ett slutskattebesked.

Kontakta oss här så får du veta mer.

Generella frågor om att driva Enskild firma

Ansökan och registrering

Vi har samlat de vanligaste frågorna om ansökan och registrering av f-skatt.

Hur ansöker jag om f-skatt?

Det kostar inget att själv ansöka om f-skatt via Verksamt. F-skatt.se är en tjänst som snabbt, billigt och enkelt hjälper dig med din ansökan av f-skatt utan att du behöver sätta dig in i krångliga regler och processer.

Vem kan bli godkänd för f-skatt?

Du kan bli godkänd för f-skatt om du bedriver näringslivsverksamhet i Sverige.

Skatteverket ställer tre grundkrav på dig i ansökan: att du bedriver näringsverksamhet, att du avser bedriva näringsverksamhet samt att du har lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Vad behöver jag göra när jag ansöker om f-skatt via er?

Du kommer motta ett SMS och ett mail när dina ansökningsdokument är klara. Dessa skickas till dig via e-post.

Vad är kostnaden till Skatteverket för att ansöka om f-skatt?

Ansökan om f-skatt till Skatteverket/kostar inget.

Jag driver enskild firma. Kan jag ansöka om F-skatt?

Om du har enskild firma/näringsverksamhet eller är en behörig företrädare för de vanligaste juridiska personerna (handelsbolag, aktiebolag, ekonomisk förening, kommanditbolag eller bostadsrättsförening) kan du ansöka om F-skatt.

Ange i formuläret om du vill starta enskild näringsverksamhet eller bolag, så kontakter en av våra rådgivare dig.

Vad krävs för att bli godkänd för F-skatt?

Först och främst måste du vara en fysisk eller juridisk person. Bara personer som antingen har eller som tänker starta en näringsverksamhet har rätt till F-skatt. Skatteverket definierar begreppet näringsverksamhet som en verksamhet som drivs självständigt under en längre tid och i syfte att generera vinst till företaget eller ägaren. Personen måste också på egen hand ansöka om F-skatt. Detta görs hos skatteverket.

Om skatteverket har anledning att tro att företaget inte kommer att bedrivas som näringsverksamhet och om ansökan bara grundar sig på sådana saker som en delägares inkomst från ett handelsbolag kan skatteverket välja att avslå ansökan.

Ansökan beviljas inte heller om den som söker under de senaste två åren har brutit mot någon av de regler och villkor som gäller vid godkännandet av F-skatt eller på något annat sätt tidigare missbrukat möjligheten till F-skatt på ett sätt som anses allvarligt.

Det samma gäller om den sökande inte har deklarerat eller inte betalt svenska eller utländska skatter eller om personen i fråga är försatt i konkurs eller har ett näringsförbud.

I några fall kan Skatteverket bevilja undantag från det som gäller den enskilde sökande och ge F-skatt till en person som till exempel inte deklarerat eller som tidigare gått i konkurs. Då görs en särskild prövning av personen och de företag som denne haft eller varit företagsledare för sedan tidigare. I andra fall så gäller en karens på två år för en person med tidigare näringsförbud eller konkurs bakom sig.

Återkallande av F-skatt
En person, antingen fysisk eller juridisk, kan få sin F-skatt återkallad om denne missköter sitt åtagande och till exempel inte lämnar in deklaration eller betalar skatter och andra lagstadgade avgifter. Skatteverket kan även besluta om att dra tillbaka F-skattsedeln om företagaren inte längre uppfyller de krav som ställdes i samband med att skattsedeln utfärdades.

Att få sin F-skatt återkallad kan innebära stora problem eftersom flertalet uppdragsgivare enbart anlitar personer som innehar F-skattsedel. Det kan även vara så att långivare undersöker F-skatten i samband med lån eftersom den direkt avslöjar om låntagaren har någon skatteskuld. Denna regel träder i kraft om skulden uppgår till mer än 20 000 kronor eller om företagaren misskött sin redovisning. Då kan skatteverket välja att återkalla skattsedeln även om den totala skulden är mindre än 20 000 kr.

En företagare kan även be att få F-skatten återkallad av skatteverket. Detta är kanske vanligast i samband med att verksamheten upphör eller att företaget övergår till hobbyverksamhet. Det kan även vara i samband med att en enskild firma övergår till att bli ett handelsbolag eller någon annan verksamhet där företagaren istället kommer betala till exempel SA-skatt.

F-skatten återkallas även i samband med konkurs eller om företagaren, eller företagsledningen beläggs med näringsförbud. Ett näringsförbud innebär att personen inte får bedriva eget företag. Dessa personer har gravt misskött företagets ekonomi eller dömts för ekonomisk brottslighet och rättsprocessen som leder fram till ett näringsförbud drivs av en åklagare. Näringsförbudet kan gälla från tre och upp till tio år.

Generella frågor om att driva Enskild firma

Generella frågor om att vara registrerad för F-skatt

Vi har samlat de vanligaste frågorna om ansökan och registrering av f-skatt.

Hur betalar jag in sociala avgifter med F-skatt?

Som företagare registrerad med F-skatt är du själv ansvarig för att betala in sociala avgifter. Du gör det via ett bankgiro, bg: 5050-1055.

Avgifterna ska vara Skatteverket tillhanda senast den 12 varje månad, och den 17 för januari och augusti.

Om du har ett beskattningsunderlag på över 40 miljoner kronor gäller andra regler. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är det som ingår i F-skatten?

I F-skatten ingår socialavgifter, kommunalskatt och statlig inkomstskatt. Med socialavgifter innebär bland annat allmän löneavgift och egenavgifter.

Du betalar enligt en preliminärskatt, men den kan ändras under årets gång om du lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Varför vara godkänd för F-skatt?

I F-skatt står F:et för företag och är precis det, en skatt som betalas av företag och näringsverksamheter. Alla som har ett företag kan skicka in en ansökan om att bli godkänd för F-skatt, men för att ansökan skall gå igenom så behöver verksamheten uppfylla en del krav. Det är inte vem som helst som blir godkänd, utan det krävs att man har en verksamhet som är mer än en hobbyverksamhet. För att bli godkänd krävs det att verksamheten är mer seriös än så, främst vill man eftersträva företag som drivs regelbundet, kontinuerligt och under en längre tid. Detta för att i största möjliga mån hålla oseriösa aktörer borta från marknaden. Dessutom vill man såklart att de företag som verkar i Sverige skall vara av den hållbara typen och bidra till samhällets välmående. Då är det inte särskilt bra med kortsiktiga satsningar som inte fungerar och som dessutom kanske drar på sig skulder som sedan inte betalas då de ekonomiska medlen saknas.

Företagarens ansvar
Att ha F-skatt betyder också att företagaren själv betalar in alla skatter och sociala avgifter som genereras inom verksamheten. Detta skiljer sig från om man är anställd av någon annan och alltså berörs av A-skatt, denna i sin tur betalas in av arbetsgivaren. Har man både en enskild näringsverksamhet och en anställning kan man bli godkänd för FA-skatt, båda typerna av skatt. Det gäller dock att vara noggrann med att skilja dem båda åt, då F-skatten endast får användas i de fall som arbetet utförs av näringsverksamheten.

Lättare att anlitas med F-skatt
Poängen med att bli godkänd för F-skatt är att det blir lättare för uppdragsgivare och kunder att anlita ett annat företag och ta del av de tjänster som detta företag erbjuder. Eftersom kunden vet att företaget själva betalar sina statliga avgifter och skatter så behöver de inte själva bekymra sig om detta. De betalar helt enkelt för de tjänster eller produkter de köper och behöver inte tänka på något annat. För dem blir det alltså mycket fördelaktigt att anlita ett annat företag då de inte behöver betala skatt eller sociala avgifter. Detta ger oftast ett mycket mer fördelaktigt pris än om man själva skall skaffa anställda och betala alla de avgifter som följer med detta.

Var tydlig med din F-skatt
Är man godkänd för F-skatt är det bra att vara tydlig med detta så att alla potentiella kunder och samarbetspartners förstår att man är en seriös och ansvarsfull företagare som driver sin verksamhet enligt de regler som finns. Ett bra tips kan till exempel vara att alltid uppge att man har F-skatt på de dokument som används i verksamheten, skriv ut det på fakturor och offerter så att det framgår tydligt. Skulle det vara någon som vill kontrollera att företaget verkligen är godkänt för F-skatt går det bra att visa upp sitt fysiska bevis som man får utskickat. Det går även bra för kunder och uppdragsgivare att även kontakta Skatteverket direkt för att kontrollera vilken form av skatt du skall betala.

F-skatt, FA-skatt, A-skatt och SA-skatt – vad är skillnaden?

Som regel kan man säga att Sverige har fyra former av skattsedlar. F-skatt, en skattsedel för företaget eller den enskilde företagaren som enbart driver sitt företag. FA-skatt, för den företagare som vid sidan av sitt företag även har en anställning. A-skatt, det är den skattsedel alla anställda har. Och slutligen SA-skatt som är en särskild A-skatt vilken oftast är reserverad för bland annat ägare av handelsbolag och näringsverksamheter som antingen inte innehar F-skatt eller som av någon anledning inte kan bli godkända för att inneha antingen F-skatt eller FA-skatt.

Vidare kan sägas att fysiska personer kan ha rätt till alla former av skattsedel medan juridiska personer enbart har rätt till F-skatt förutom i några mycket speciella undantagsfall.

F-skatt
F-skatt innebär att den enskilde företagaren, eller den juridiska personen i fallet med ett aktiebolag, själv ansvarar för att betala in sociala avgifter och skatt till skatteverket. F-skatten är en så kallad preliminärskatt vilket innebär att den baseras på förväntade inkomster i företaget och betalas in varje månad. Summan justeras sedan i samband med deklarationen. Den företagare som innehar F-skatt ska också uppge detta tydligt på alla fakturor som företaget skickar ut. Detta görs enklast genom att helt enkelt ange ”godkänd för F-skatt” eller liknande formulering.

FA-skatt
Denna skatt är reserverad för fysiska personer som har inkomst både från ett företag och från en anställning. Det enda undantaget som kan göras för juridiska personer gäller företag med delägare bosatta utomlands. Det är alltså en sammanslagning av F-skatt och A-skatt. I det här fallet används A-skatten när personen arbetar som anställd hos ett företag och det är denna som anges i anställningsavtalet. F-skatten används sedan när personen gör någonting i sitt eget företag.

A-skatt
A-skatt är den skatt alla anställda betalar och innebär kortfattat att det är företaget som anställt personen som ser till att all skatt och sociala avgifter samt pension betalas in enligt gällande regler. A-skatt behöver aldrig sökas utan ges till alla som inte har någon annan form av skattsedel. En juridisk person kan aldrig uppbära A-skattsedel, utan det gäller enbart fysiska personer.

SA-skatt
SA-skatt är en särskild A-skatt. Det innebär att arbetsgivaren betalar in skatt från anställning precis som i fallet med A-skatt. Sedan betalar även den anställde in en särskild skatt till Skatteverket som är skilt från A-skatten. SA-skattsedel är vanligast för ägare av handels- eller kommanditbolag men kan även innehas av personer som bedriver näringsverksamhet men som inte ansökt som F-skatt eller som av någon anledning inte är godkända för att inneha en F-skattsedel. Det gäller även personer som ska betala in skatt eller andra avgifter för fastigheter och annat som inte täcks av A-skatten och slutligen kan det också gälla den person som har en utländsk arbetsgivare som inte har något fast driftsställe i Sverige. I det fallet måste den anställda själv betala in skatt och alla andra avgifter.

Generella frågor om att driva Enskild firma

När du är godkänd för F-skatt

Vi har samlat de vanligaste frågorna om ansökan och registrering av f-skatt.

Hur beräknas F-skatten?

När du blir godkänd for F-skatt innerbär det att du är en företagare som själv sköter inbetalningen av dina skatter och avgifter. Det är skatteverket som ger personer tillåtelse att bedriva verksamhet och att verka som företagare på detta sätt. F-skatten betalas för den vinst som man gör i företaget.

Betalas och uppskattas i förväg
Till skillnad från A-skatten, som är den skatt som anställda betalar på sin löneinkomst, så betalas F-skatten i förväg. Därför behöver man som företagare ha kontroll över sin verksamhet och ha en rimlig uppfattning över hur dess försäljning, omsättning och vinst kommer att se ut. Den preliminärt uträknade skatten betalas sedan in för en månad i taget under näringsåret. Den inbetalda skatten stäms naturligtvis av gentemot deklarationen så att inbetalningarna inte skall vara varken för stora eller för små i slutändan. Det är dock en fördel att ligga så nära det verkliga beloppet som möjligt för att inte riskera att betala in stora belopp som inte har varit förväntade.

Baseras på olika ekonomiska faktorer
Det finns flera olika ekonomiska faktorer som bidrar till hur mycket varje företagare förväntas betala i F-skatt. Skatten baseras först och främst på den vinst som företaget tros göra och denna baseras naturligtvis på förhållandet mellan inkomster och utgifter. Utöver detta är det även möjligt att göra vissa avdrag för egenavdrag och andra liknande saker. Som mest kan företagare få ett avdrag på 25 % för egenavgifter som uppstår i samband med driften av företaget. Det som blir kvar efter avdrag av de utgifter verksamheten har återstår förhoppningsvis ett överskott. Det är detta överskott som sedan utgör grunden för uträkningen av den F-skatt som skall betalas in till skatteverket.

Samlas hos Skatteverket
Inbetalningarna av F-skatten samlas på företagets skattekonto hos Skatteverket. Detta konto fungerar som ett vanligt bankkonto och ger företagaren rätt till en utbetalning av ränta så länge kontot har ett överskott av inbetalade skattepengar. Det kan därför vara bra att betala in en aning mer i skatt än förväntat eftersom ett underskott på skattekontot innebär att företaget behöver betala in mera pengar till kontot. Det är också viktigt att komma ihåg att det alltid går att justera den förväntade F-skatten om verksamheten går bättre eller sämre än förväntat.

Räkna ut F-skatten
När tiden kommer för att räkna ut sin F-skatt kan det vara en fördel ta hjälp om man tycker att uppgiften är knepig. För att få professionell hjälp går det alltid bra att vända sig till en yrkesverksam ekonom som vet exakt vad det är de sysslar med. Det behöver dock inte vara så komplicerat, det finns till exempel massor av olika skattekalkylatorer tillgängliga på nätet. Med hjälp av dessa går det enkelt och smidigt att räkna ut vad den ungefärliga F-skatten bör vara. För att detta skall vara genomförbart är det dock ett måste att känna till det grundläggande principerna för F-skatt. Detta för att det skall vara möjligt att presentera kalkylerna med de rätta parametrarna för uträkningen samt för att resultatet skall kunna granskas och avgöras vara trovärdigt eller ej.

Kan godkännande för F-skatt återkallas?

För en företagare som driver en näringsverksamhet i Sverige är det obligatoriskt att betala F-skatt. Den här typen av skatt baseras på överskottet i företaget efter att utgifterna dragits av från inkomsterna. Det är denna summa som gäller när man skall räkna ut hur mycket man skall betala in till Skatteverket varje månad. Alla som ansökt om det och bedömts att vara en näringsverksamhet tilldelas årligen en F-skattsedel och ett registreringsbevis från Skatteverket som garanterar att verksamheten har tillstånd att betala F-skatt.

Med F-skatten följer även en hel del obligationer och åtaganden. Bara för att man en gång tilldelats rätten att betala F-skatt så betyder det inte att denna rätt varar för evigt. F-skattsedeln och rätten att betala företagsskatt kan dras in. Det finns en hel del olika anledningar som kan få detta att ske och som företagare gäller det därför att sköta sig om man vill behålla sin skattsedel för företaget.

Anledningar till återkallning
Den första anledningen till återkallning av F-skattsedeln är när näringsidkaren själv väljer att dra tillbaka den. F-skatt är en frivillig typ av skatteform, så om den som fått godkännande om F-skatt själv väljer att dra tillbaka denna så skall det beviljas. Detta kan naturligtvis bero på en hel rad olika anledningar. Kanske fungerar verksamheten inte och beslut har tagits om att lägga ner. Eller så finns det kanske inte tillräckligt med tid att driva en näringsverksamhet och därför behöver den återgå till att drivas som en hobbyverksamhet.

Av liknande skäl kan även Skatteverket välja att återkalla F-skattsedeln. Detta görs oftast när en person har haft som avsikt att starta en näringsverksamhet men aldrig kommit igång med detta. Detsamma gäller om näringsverksamheten har upphört helt eller om den förväntas vara vilande i mer än ett år. Om något av detta inträffar kan man som företagare alltid välja att ansöka om F-skatt igen när verksamheten återupptas eller ett nytt företag introduceras på marknaden.

F-skatten kan även återkallas av Skatteverket om den som fått godkännandet utfärdat inte har levt upp till de åtaganden som kommer med skatteformen. När man ansöker och blir godkänd för F-skatt ingår man ett avtal enligt villkor som anges vid utfärdandet av F-skattsedeln. Brister man i sin plikt att utföra dessa kan skatten dras in. Några av de saker som kan orsaka ett återkallande är till exempel om näringsidkaren underlåtit att betala in skatt i enlighet med den formel som gäller, eller att betala skatt överhuvudtaget. Det gäller också att redovisa företagets resurser på ett korrekt sätt om man vill undvika ett återkallande. Naturligtvis måste den som driver en näringsverksamhet deklarera för sina inkomster i enlighet med regelverket.

Kan skifta beroende på allvarsamhet
När Skatteverket avgör om ett godkännande för F-skatt skall återkallas så brukar man grunda sitt beslut på hur allvarlig förseelsen är. Alla kan göra misstag och ibland finns det även händelser och förutsättningar som företagaren själv inte kan styra över som gör att ett misstag med skatten begås. Vid sådana tillfällen skall F-skatten inte återkallas.

Generella frågor om att driva Enskild firma

Bli godkänd för F-skatt

Vi har samlat de vanligaste frågorna om ansökan och registrering av f-skatt.

Vem kan bli godkänd för F-skatt?

Vad krävs för att bli godkänd för F-skatt? För det första måste du vara en fysisk eller en juridisk person. En juridisk person kan till exempel vara ett företag, förening eller annan form av verksamhet. Den juridiska personen har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person och får alltså ingå avtal, anställa personal och ta lån. En juridisk person kan även kallas till domstol.

De företag som räknas som juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag samt ekonomiska föreningar. Ett enskilt företag är inte en juridisk person utan där är det företagets ägare som står för företaget. Det innebär att om ett aktiebolag, som är en juridisk person, går i konkurs så drabbas inte företagets ägare utan enbart företaget som sådant. Skulle däremot ett enskilt företag gå i konkurs drabbar detta företagets ägare eftersom det är denne som är ansvarig för företaget.

För att den juridiska eller fysiska personen ska bli godkänd för F-skatt krävs också att denne inom de senaste två åren inte brutit mot någon av de villkor som meddelas vid godkännandet av F-skatt. Personen ska inte heller ha en större skatteskuld, varken i Sverige eller utomlands. Den som söker för att få en F-skattsedel måste ha lämnat in inkomstdeklaration och får inte heller vara belagd med näringsförbud eller ha varit försatt i konkurs. Även utländska företag som vill bedriva verksamhet i Sverige är skyldiga att skaffa en F-skattsedel och samma krav ställs även på dem.

Vidare kräver skatteverket att företaget ska bedriva näringsverksamhet. Skatteverket definierar näringsverksamhet som att; verksamheten ska bedrivas varaktigt, självständigt och i vinstsyfte. Välgörenhet, även om den drar in pengar regelbundet, räknas till exempel inte.

Vad menas då med varaktighet? Här menar man att företaget är tänkt att bedrivas varaktigt under en längre tid. Självständighet är ett något vagare luddigare begrepp. Som juridisk person, till exempel ett aktiebolag, räknas företagen nästan alltid som självständigt. Det samma gäller det företag som köper och säljer varor. Reglerna blir dock lite otydligare när det kommer till företagare som utför uppdrag åt andra. Här är det ofta upp till den enskilda företagaren att avgöra om denne utför sitt arbete självständigt eller om det är uppdragsgivaren som förväntas betala in skatt och sociala avgifter. Vinstsyftet, slutligen, är betydligt lättare att greppa. Det innebär att verksamheten förväntas kunna ge vinst, åtminstone på längre sikt.

Hobbyverksamhet eller företag?
Många börjar sitt företagande med en hobbyverksamhet. Något man gör på fritiden, bara ibland. Här finns det stora gråzoner och i vissa fall är det svårt att avgöra om det bara är en hobby som råkar generera pengar eller om det är en företagsverksamhet som ska betala skatt och sociala avgifter.

Rent generellt kan det sägas att hobbyverksamhet är någonting som görs ibland, utan någon egentlig regelbundenhet. Till exempel om du bakar kakor och säljer på julmarknaden. Detta räknas inte som ett företag. Skulle du däremot baka kakor och sälja på marknaden varje helg under en längre tid så är det nog dags att ansöka om F-skatt hos Skatteverket.

Vad räknas som näringsverksamhet?

I Sverige finns det olika regler och regleringar som avgör vilken typ av skatt som olika personer och verksamheter skall betala till Skatteverket och staten. Dessa skatter baseras på olika faktorer och kan även vara storlekar. Den absolut vanligaste skatten, som de flesta av oss nog är mest bekanta med, är A-skatten. Detta är den skatt som de som arbetar som anställda hos ett företag betalar för att skatta på den inkomst som de erhåller i samband med sitt arbete.

Det finns dock undantag från detta och det är F-skatten som betalas av företagare som driver näringsverksamhet och som skattar på ett annorlunda sätt än de som skattar enskilt som anställda privatpersoner. Alla verksamheter som drivs av så kallade juridiska personer, det vill säga en sorts sammanslutning åtar sig samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person när det gäller att påta sig skyldigheter och rättigheter i samhället. Syftet med en juridisk person är ofta att skydda de som äger den juridiska personen från personligt ekonomiskt och rättsligt ansvar i olika situationer. Många av dessa juridiska personer räknas också som näringsverksamheter, men för det ställs särskilda krav.

Tre grundläggande krav för näringsverksamhet
Det finns tre grundläggande faktorer som skall uppfyllas för att Skatteverket skall betrakta en verksamhet som en näringsverksamhet. Dessa tre sammanfattas på följande sätt: verksamheten skall vara självständig, ha ett uttalat vinstsyfte samt bedrivas kontinuerligt och varaktigt.

Självständigheten granskas av Skatteverket och det som de främst tittar på när de bedömer detta är förhållandet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren samt beroendeställningen mellan dessa två parter.

För ett nyöppnat företag finns det inga krav på vinst under den första verksamma tiden så denna kan innebära stora investeringar och utgifter för företagaren, men det är dock ett krav att kunna påvisa att verksamheten kommer att gå med vinst inom en överskådlig framtid.

Med varaktighet avses naturligtvis precis det som ordet antyder. Verksamheten skall drivas varaktig. Ett par enstaka uppdrag är alltså inte tillräckligt för att företaget skall räknas som en näringsverksamhet. Det är dock mycket viktigt att man skattar på rätt sätt – oavsett av vilken typ av verksamhet man driver.

Näringsverksamhet eller hobbyverksamhet?
Uppfylls inte dessa krav så är det mer troligt att verksamheten kommer att bedömas som en hobbyverksamhet istället för en enskild näringsverksamhet. Att driva en hobbyverksamhet är egentligen inte alltför annorlunda mot att driva en näringsverksamhet. Den stora skillnaden ligger helt enkelt i hur pass stora inkomsterna blir och hur regelbunden verksamheten är.

I en näringsverksamhet är inkomsterna från verksamheten företagarens huvudsakliga inkomst och levebröd medan detta inte är fallet i en hobbyverksamhet. Det är dock inte på något sätt omöjligt eller förbjudet att tjäna pengar på en hobbyverksamhet, men denna typ av verksamhet brukar sällan ge några större inkomster och är oftast också en sidoverksamhet för utövaren utan förväntan på större inkomster eller att kunna tjäna pengar på verksamheten.

En hobbyverksamhet är alltså något som personer bedriver på sin fritid och utan att ha ett vinstsyfte. Vid drift av en hobbyverksamhet där det ändå finns inkomster, stora eller små, skall dessa redovisas. Kvitton och räkningar för utgifter och liknande skall sparas och tas upp i den personliga deklarationen då verksamheten faktiskt inbringar förtjänster.

Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter. Vi levererar ansökan till dig samma dag! Endast 1499kr+moms.

 • Rekordsnabb registrering
 • Låg preliminärskatt första året
 • Ärendehandläggning hos Skatteverket
 • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile