Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

 • Rekordsnabb registrering
 • Låg preliminärskatt första året
 • Ärendehandläggning hos Skatteverket
 • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

OBS! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Se vad våra kunder tycker om oss

Registreringsgaranti garanterar att din företagsregistrering och din F-skattansökan blir godkänd, annars får du pengarna tillbaka!

(Omfattas av Allmänna villkor)

Varför ansöka genom F-skatt.se?

Korrekta uppgifter

Personlig handläggare

- Du har en personlig handläggare genom hela processen
- Vi försäkrar dig om att alla uppgifter till myndigheter blir korrekt ifyllda
- Rådgivning ingår med din personliga handläggare

Personlig handläggare

Handläggning inom 24 h

- Vi garanterar dig samtliga dokument inom 24 timmar vid din ansökan om F-skatt.
- Dina dokument kommer att skickas direkt till din email färdiga och klara.
- Prisgaranti om vi inte skickar ut dina dokument inom 24 timmar.

Snabb handläggning

Fler bolagstjänster

Vi erbjuder dig som kund hos oss även hjälp med:
- Bokföring, när du har kommit igång med ditt företag kan du lägga ner tid på det du är bäst på och vi sköter bokföringen.
- Marknadsföring, för att ditt företag ska synas så nya kunder hittar er på Internet.

Fler bolagstjänster

Vi erbjuder Fortnox i 90 dagar

- Det ingår 90 dagar kostnadsfri bokföring- och faktureringsprogram med Fortnox.
- Fortnox används idag av 244 000 företagare och som är Sverigeledande inom bokföring.
- Allt du gör finns tillgängligt världen över – dygnet runt i en och samma plattform.

Vi garanterar dig lägsta priset

Vi garanterar dig lägsta priset

Vi tycker alla ska ha möjlighet att enkelt kunna starta sin verksamhet. Därför har vi utformat en prisgaranti som alltid garanterar dig det lägsta priset på etablering av din verksamhet.

Vad är F-skatt?

Företag är likt privatpersoner skyldiga att betala skatt på sina intäkter, men medan privatpersoner betalar A-skatt ska företag betala F-skatt (eller företagsskatt). För att kunna starta ett företag måste du bli godkänd för F-skattsedel. Detta visar nämligen att ansvaret för att betala in skatter och avgifter ligger på dig som företagare, inte på din uppdragsgivare.

Eftersom F-skatten är en preliminär skatt baseras den på dina förväntade intäkter under året. Därmed kan du inte välja att betala in skatten i efterhand. Året efter beskattningsåret/inkomståret deklarerar du dina inkomster i en inkomstdeklaration. Med den som grund fattar Skatteverket beslut om din slutliga skatt och skickar ett slutskattebesked.

Om det visar sig att du betalat för hög preliminär skatt får du tillbaka mellanskillnaden. Har du däremot betalat för lite måste du betala in mellanskillnaden till ditt skattekonto inom en viss tidsram.

Kontakta oss här så får du veta mer.

Generella frågor om att driva Enskild firma

Vanliga frågor om F-skatt

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna om ansökan och registrering av F-skatt.

Hur ansöker jag om F-skatt?

Det kostar inget att själv ansöka om F-skatt via Verksamt, men om du inte vill sätta dig in i krångliga regler och processer rekommenderar vi att du ansöker om F-skatt via vår tjänst. Vi garanterar dig samtliga dokument inom en arbetsdag.

Vem kan bli godkänd för F-skatt?

För att bli godkänd för F-skatt måste du:

 • Vara en fysisk eller juridisk person.
 • Bedriva en självständig och varaktig näringsverksamhet med vinstsyfte.
 • Ha betalat dina skatter och avgifter.
 • Vara fri från skatteskulder, både i Sverige och utomlands, och inte försatt i konkurs.

Vad behöver jag göra när jag ansöker om F-skatt via er?

Du kommer motta ett SMS och ett mejl när dina ansökningsdokument är klara. Dessa kommer vi sedan att skicka till dig via e-post.

Vad är kostnaden till Skatteverket för att ansöka om F-skatt?

Att ansöka om F-skatt hos Skatteverket kostar inget. Om du däremot väljer att registrera företaget hos Bolagsverket kommer du att behöva betala en engångsavgift mellan 1 100 och 1 400 kronor.

Jag driver enskild firma. Kan jag ansöka om F-skatt?

Om du driver en enskild firma eller är en behörig företrädare för ett handelsbolag, aktiebolag, ekonomisk förening, kommanditbolag eller bostadsrättsförening kan du ansöka om F-skatt.

Ange i formuläret om du vill starta enskild näringsverksamhet eller bolag, så kontaktar en av våra rådgivare dig.

Hur betalar jag in sociala avgifter med F-skatt?

Som företagare registrerad med F-skatt är du själv ansvarig för att betala in sociala avgifter. Du gör det via ett bankgiro, bg: 5050-1055.

Avgifterna ska vara Skatteverket tillhanda senast den 12:e varje månad, och den 17:e för januari och augusti.

Om du har ett beskattningsunderlag på över 40 miljoner kronor gäller andra regler. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad ingår i F-skatten?

I F-skatten ingår socialavgifter, kommunalskatt och statlig inkomstskatt. Med socialavgifter innebär bland annat allmän löneavgift och egenavgifter.

Du betalar enligt en preliminärskatt, men den kan ändras under årets gång om du lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Skillnaden mellan F-skatt, A-skatt och FA-skatt

Som regel har Sverige fyra olika former av skattsedlar: F-skatt, A-skatt, FA-skatt och SA-skatt. Vilken skatt som gäller just för dig beror på om du är anställd, driver företag eller både och. Nedan ska vi titta närmare på hur de olika skattsedlarna fungerar.

F-skatt

F-skatt visar att du driver en näringsverksamhet, vare sig det är en enskild firma, ett aktiebolag eller handelsbolag, som själv ansvarar för att betala in skatter och socialavgifter.

A-skatt

A-skatt har du automatiskt om du är anställd eller pensionär. I detta fall har din arbetsgivare eller pensionsutbetalare ansvar för att betala socialavgifter och göra skatteavdrag. Även juridiska personer som inte har F-skatt kan ha A-skatt.

Eftersom A-skatten är grundläggande för alla som inte har någon form av skattsedel är detta inget du kan ansöka om.

FA-skatt

Om du både är anställd och driver en enskild firma ska du istället betala FA-skatt. Detta innebär att din arbetsgivare drar av skatter och avgifter på din lön medan du själv betalar in preliminärskatt och egenavgifter på det arbete du utfört i verksamheten.

Juridiska personer kan normalt sett aldrig ha FA-skatt. Det enda undantaget som kan göras för juridiska personer gäller företag med delägare bosatta utomlands. Mer om FA-skatt kan du läsa här.

SA-skatt

SA-skatt är en särskild A-skatt som innebär att arbetsgivaren betalar in skatt från anställning precis som i fallet med A-skatt. Här betalar dock även den anställde in en särskild skatt till Skatteverket som är skilt från A-skatten.

SA-skattsedel är vanligast för delägare i handels- eller kommanditbolag som själva måste betala in skatter och avgifter på sin del av bolagets vinst. SA-skatt kan även gälla för personer som:

 • Bedriver näringsverksamhet, men som inte ansökt som F-skatt eller som av någon anledning inte blivit godkända kan få SA-skatt.
 • Ska betala in skatt eller andra avgifter för fastigheter och annat som inte täcks av A-skatten.
 • Har en utländsk arbetsgivare som saknar ett fast driftsställe i Sverige. I detta fall måste den anställda själv betala in skatt och alla andra avgifter.

För att bli godkänd för SA-skatt måste du skicka in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket.

Varför behöver jag F-skatt?

Genom att vara godkänd för F-skatt visar du potentiella kunder och partners att du är en seriös och ansvarsfull företagare som driver din verksamhet enligt regelverket. F-skatten kan dessutom underlätta för uppdragsgivare och andra företag som vill göra affärer med dig.

F-skatten intygar om att du ansvarar för företagets statliga avgifter och skatter. Då kan dina samarbetspartners betala för dina tjänster eller produkter, utan att bekymra sig över avdrag och avgifter. Dessutom blir det fördelaktigare ur ett ekonomiskt perspektiv att anlita andra företag. Detta eftersom du inte behöver anställa personal och betala alla de avgifter som följer med detta.

Tänk på att alltid uppge att ditt företag är godkänt för F-skatt på de dokument du använder i verksamheten, till exempel fakturor och offerter.

Om någon skulle vilja kontrollera att godkännandet är äkta går det bra att visa upp det fysiska beviset du kan få utskickat. Kunder och uppdragsgivare kan även kontakta Skatteverket direkt för att kontrollera vilken form av skatt du ska betala.

Vem kan bli godkänd för F-skatt?

För att bli godkänd för F-skatt måste du vara en fysisk eller juridisk person. En juridisk person kan till exempel vara ett företag, förening eller annan form av verksamhet. Den juridiska personen har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person och får alltså ingå avtal, anställa personal och ta lån. Det är även möjligt för en juridisk person att bli kallad till domstol.

De företag som räknas som juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag samt ekonomiska föreningar. En enskild firma är inte en juridisk person, utan här har företagets ägare fullt ansvar för verksamheten. Detta innebär att företagets ägare har fullt ansvar för företagets ekonomi, vilket inte är fallet när det gäller ett aktiebolag som är juridiska personer.

I övrigt gäller följande för att bli godkänd för F-skatt:

 • Den ansökande ska inte ha brutit mot någon av de villkor som meddelas vid godkännandet av F-skatt inom de senaste två åren.
 • Det får inte finnas en större skatteskuld, varken i Sverige eller utomlands.
 • Den ansökande måste ha lämnat in inkomstdeklaration och får inte vara belagd med näringsförbud eller ha varit försatt i konkurs.
 • Även utländska företag som vill bedriva verksamhet i Sverige är skyldiga att skaffa en F-skattsedel och samma krav ställs även på dem.

Ytterligare ett krav är att syftet med företaget ska vara att bedriva näringsverksamhet.

Vad är näringsverksamhet?

Det finns tre grundläggande faktorer som måste uppfyllas för att Skatteverket ska betrakta ett företag som en näringsverksamhet. Företaget ska vara: självständigt, ha ett uttalat vinstsyfte samt bedrivas kontinuerligt och varaktigt.

Nedan ska vi titta närmare på definitionen av dessa begrepp.

 • Självständighet. Självständigheten i ett företag granskas av Skatteverket och här utgår man främst från förhållandet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren samt beroendeställningen mellan dessa två parter. Som juridisk person, till exempel ett aktiebolag, räknas företaget nästan alltid som självständigt. Det samma gäller det företag som köper och säljer varor.
 • Varaktighet. Med varaktighet avses naturligtvis precis det som ordet antyder - verksamheten ska drivas varaktigt. Ett par enstaka uppdrag är alltså inte tillräckligt för att företaget ska räknas som en näringsverksamhet.
 • Vinstsyfte. Detta innebär att verksamheten förväntas kunna ge vinst, åtminstone på längre sikt. För nyöppnade företag finns inga krav på vinst under uppstartsfasen, då det är vanligt att utgifterna överstiger intäkterna under den första verksamhetstiden.

Företag som fokuserar på välgörenhet räknas alltså inte som näringsverksamheter, det gör inte heller en hobbyverksamhet.

Näringsverksamhet eller hobbyverksamhet?

Uppfylls inte kraven ovan är det mer troligt att ditt företag kommer att bedömas som en hobbyverksamhet istället för en näringsverksamhet. Att driva en hobbyverksamhet är egentligen inte alltför annorlunda mot att driva en näringsverksamhet. Den stora skillnaden ligger främst i storleken på intäkterna och verksamhetens regelbundenhet.

I en näringsverksamhet är inkomsterna från verksamheten företagarens huvudsakliga inkomst och levebröd. Så är dock inte fallet i en hobbyverksamhet. Det är samtidigt inte på något sätt omöjligt eller förbjudet att tjäna pengar på en hobbyverksamhet, även om denna typ av verksamhet brukar sällan ge några större inkomster.

Ett exempel på en hobbyverksamhet är om du bakar kakor som du säljer på årets julmarknad. Detta räknas inte som ett företag, men om du däremot skulle baka kakor och sälja varje helg under en längre tid kan det vara läge att ansöka om F-skatt hos Skatteverket.

En hobbyverksamhet är alltså något som personer bedriver på sin fritid, utan att ha ett vinstsyfte. Samtidigt ska du som driver en hobbyverksamhet ändå redovisa dina vinster, oavsett om de är stora eller små. Inbringar verksamheten förtjänster ska du spara kvitton och räkningar och ta upp dem i din personliga deklaration.

Beräkning av F-skatt

Som tidigare nämnt baseras beräkningen av F-skatten på företagets förväntade intäkter under året. Om du tycker att uträkningen känns som en svår uppgift kan du alltid be om hjälp, till exempel av en yrkesverksam ekonom.

Du kan även använda dig av någon av de många skattekalkylatorer som finns tillgängliga på nätet. Genom att använda dessa kan du snabbt och enkelt ta reda på vad den ungefärliga F-skatten ska vara.

För att detta ska vara genomförbart måste du dock känna till de grundläggande principerna för F-skatt. Detta för att du ska kunna ange rätt parametrar i kalkylen för att få en korrekt uträkning, men också för att resultatet ska kunna granskas och avgöras vara trovärdigt eller inte.

Uppskattas och betalas i förväg

Till skillnad från A-skatten, som är den skatt anställda betalar på sin löneinkomst, betalas F-skatten i förväg. Som företagare behöver du därför ha kontroll över din verksamhet och ha en rimlig uppfattning över hur dess försäljning, omsättning och vinst kommer att se ut.

Den preliminärt uträknade skatten betalar du sedan in månad för månad under hela inkomståret. I din deklaration stämmer du sedan av hur mycket du betalat och hur hög den slutliga skatten blivit. Därefter reglerar du beloppet antingen genom att betala in extra skatt eller genom att få tillbaka mellanskillnaden.

Det är dock en fördel att alltid försöka ligga så nära det verkliga beloppet som möjligt. På så sätt minskar du risken för att behöva betala in stora belopp som du kanske inte har råd med.

Baseras på olika ekonomiska faktorer

Det är flera ekonomiska faktorer som avgör hur mycket varje företagare förväntas betala i F-skatt. Först och främst baseras skatten på den vinst du förväntar dig att företaget kommer att göra. Vinsten baseras i sin tur på förhållandet mellan företagets inkomster och utgifter.

Utöver detta är det även möjligt att göra vissa avdrag, till exempel för egenavgifter. Som mest kan företagare göra avdrag på 25 procent för egenavgifter som uppstår i samband med driften av företaget.

Det som återstår efter alla avdrag av verksamhetens utgifter är förhoppningsvis ett överskott. Det är detta överskott som sedan utgör grunden för uträkningen av den F-skatt du ska betala in till Skatteverket.

Samlas hos Skatteverket

F-skatten betalar du in till företagets skattekonto hos Skatteverket tillsammans med eventuella egenavgifter. Detta konto fungerar som ett vanligt bankkonto och ger företagaren rätt till en utbetalning av ränta så länge kontot har ett överskott av inbetalade skattepengar.

Det kan därför vara en god idé att betala in en aning mer i skatt än förväntat, då ett underskott innebär att företaget behöver betala in mera pengar till kontot. Det är också viktigt att komma ihåg att det alltid går att justera den förväntade F-skatten om verksamheten går bättre eller sämre än förväntat.

Återkallning av F-skatt

Med F-skatten följer en hel del obligationer och åtaganden. Bara för att du en gång tilldelats rätten att betala F-skatt betyder inte det att denna rätt varar för evigt. Skatteverket kan nämligen återkalla din F-skattsedel av flera orsaker. Om du vill behålla din F-skattsedel är det alltså viktigt att du sköter dig.

3 vanliga anledningar till återkallning

Nedan ger vi dig tre exempel på situationer då Skatteverket kan välja att återkalla din F-skattsedel.

 • Återkallning av den enskilda näringsidkaren. Eftersom F-skatt är en frivillig typ av skatteform kan den som fått ett godkännande välja att återkalla det, till exempel om du beslutat dig för att lägga ner verksamheten.
 • Verksamheten kommer inte igång eller är vilande. Skatteverket kan även välja att återkalla F-skattsedeln om en person har haft som avsikt att starta en näringsverksamhet, men aldrig kommit igång med detta. Detsamma gäller om näringsverksamheten har upphört helt eller om den förväntas vara vilande i mer än ett år. I detta fall kan du alltid ansöka om F-skatt på nytt när verksamheten återupptas.
 • Godkännandet inte lever upp till åtagandet. Ytterligare en anledning till att F-skatten kan återkallas är om det utfärdade godkännandet inte lever upp till de åtaganden som kommer med skatteformen. När du ansöker och blir godkänd för F-skatt ingår du ett avtal med speciella villkor. Brister du i din plikt att utföra dessa kan skatten dras in. Några av de saker som kan orsaka ett återkallande är till exempel om näringsidkaren underlåtit att betala in skatt i enlighet med den formel som gäller, eller att betala skatt överhuvudtaget.

Kan skifta beroende på allvarsamhet

När Skatteverket avgör om ett godkännande för F-skatt ska återkallas brukar de grunda sitt beslut på hur allvarlig förseelsen är. Alla kan göra misstag och ibland är orsaken till misstaget händelser och förutsättningar som företagaren själv inte kan styra över. Vid sådana tillfällen skall F-skatten inte återkallas.

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile