Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

F-skatt i aktiebolag

Alla företagsformer ska betala F-skatt, även aktiebolag. Den skatt aktiebolag betalar kallas för bolagsskatt och fungerar lite annorlunda jämfört med exempelvis enskilda näringsverksamheter och handelsbolag.

I ett aktiebolag fördelas nämligen vinsten först till aktieägarna i form av utdelning. Varje ägare betalar därefter skatt för inkomst av kapital på sin lön eller utdelning.

Nedan ska vi titta närmare på hur F-skatt i aktiebolag fungerar. Vi går även igenom hur du ansöker samt vad som gäller för aktiebolag utan F-skattsedel.

Hur fungerar F-skatt i aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person och därmed ett självständigt skattesubjekt, vilket innebär att bolaget själv skatt på sina vinster. Det lämnar även in en egen inkomstdeklaration.

Den skatt aktiebolag betalar kallas för bolagsskatt. Bolagsskatten är en statlig inkomstskatt och beräknas på verksamhetens årliga vinst. I dagsläget ligger procentsatsen på 21,4 procent, men för beskattningsår som börjat efter den sista december 2020 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 procent.

Eftersom skatten är proportionell gäller samma procentsats för alla företag, oavsett storleken på vinsten. Utöver bolagsskatten betalar aktieägarna inkomstskatt på sin lön samt på eventuella aktieutdelningar. Eftersom du som delägare i företaget kan bestämma din egen lön kan du själv påverka hur stor vinst som ska vara kvar i verksamheten.

Bolagsskatten är preliminär och betalas i förskott efter en beräkning av företagets uppskattade vinster. Detta innebär att du i slutet av räkenskapsåret kan behöva göra kompletterande inbetalningar alternativ få återbäring om du har betalat för mycket i skatt. Arbetsgivaravgifter och personalskatt betalas däremot i efterskott.

Så skiljer sig skattereglerna för olika företagsformer

Det finns viktiga skillnader gällande skattereglerna för aktiebolag och andra företagsformer.

Aktiebolag är som tidigare nämnt egna skattesubjekt som själva betalar skatt för sina vinster.
Som delägare kan du dessutom ta ut lön samt utdelning. Utdelningen är inte avdragsgill, men saknar däremot arbetsgivaravgifter. Lönekostnaderna är avdragsgilla, men här måste bolaget betala socialavgifter.

Enskilda näringsverksamheter, kommanditbolag eller handelsbolag är till skillnad från aktiebolag inte självständiga skattesubjekt och omfattas därmed inte av bolagsskatten. Här beskattas varje delägare istället för sin vinstandel.

Beräkning av skatt i aktiebolag

Bolagsskatten är som tidigare nämnt en preliminärskatt som betalas i förskott. Beräkning av skatten sker på samma sätt som i en enskild firma, med undantag för några extra kostnader, bland annat:

  • Lönekostnader
  • Arbetsgivaravgifter på 31,42 procent
  • Jobbskatteavdrag
  • Statlig skatt (20 procent över över 455 300 kronor och 25 procent över 662 300 kronor)

När du tagit företagets intäkter minus dess kostnader får du den summa som ligger till grund för beräkningen av bolagsskatten. Observera att procentsatsen för bolagsskatt alltid är densamma, oavsett vinst.

Aktiebolag utan F-skatt – Vad gäller?

Även om du enligt lag inte är skyldig att ansöka om F-skattsedel för att bedriva verksamhet finns det goda anledningar att göra det. F-skatten visar dels kunder och samarbetspartners att du betalar in skatter och avgifter samtidigt som den fungerar som en slags kvalitetsstämpel för din verksamhet.

Om du saknar F-skatt måste den som köper tjänster av dig betala både skatter och avgifter för dig som om du vore anställd. Vid försäljning av varor kan det emellertid räcka att vara momsregistrerad eftersom dina kunder i detta fall inte behöver betala sociala avgifter.

Trots det väljer de allra flesta företag att registrera sig för F-skatt eftersom det vittnar om att din verksamhet är seriöst och följer det svenska regelverket. Dessutom väljer många kunder att inte göra affärer med företag som saknar F-skattsedel eftersom det kommer att bli dyrare för deras del.

Så ansöker du om F-skatt

När du ska starta ett aktiebolag ska du först skicka in en anmälan om att registrera företaget. Nästa steg är att ansöka om ett godkännande för F-skatt, något som vi kan hjälpa dig med. Vi hjälper dig med pappersarbetet så att allt blir rätt från början när du ska registrera F-skatt i ditt aktiebolag. På så sätt kan du komma igång med din verksamhet snabbare.

Du kommer även att behöva registrera företaget för moms samt som arbetsgivare. Även detta kan vi stå till tjänst med om du inte vill sätta dig in i krångliga regelverk och lägga ner tid på pappersarbete. Att ansöka om godkännande för F-skatt via oss kostar endast 1995 kronor och vi levererar din ansökan redan samma dag.


För att läsa mer om aktiebolag tryck på länken här:
https://starta-aktiebolag.se/aktiebolag/starta-aktiebolag

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile