Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Momsfritt till företag i andra EU-länder

I en periodisk sammanställning ska du lämna uppgifter. Dessa berör värdet av varor som du säljer momsfritt till företag i andra EU-länder. Dvs när varan transporteras från Sverige till ett annat EU-land. När köparen har uppgett sitt VAT-nummer. Du ska också lämna uppgifter om värdet av tjänster som du säljer momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till företag i andra EU-länder. Det gör du när köparen har uppgett sitt VAT-nummer. Dessutom ska du uppge värdet av vidareförsäljning av varor vid så kallad trepartshandel inom EU. Samt värdet av varor som du överför från din verksamhet i Sverige till en verksamhet som du bedriver i ett annat EU-land. Det finns dock undantag för vissa varuöverföringar.

Varje VAT-nummer får bara förekomma en gång i den periodiska sammanställningen. Du ska för varje köpare ange det sammanlagda värdet av varuleveranser. Det sammanlagda värdet av trepartshandel och det sammanlagda värdet av tjänster. Detta innebär att om du sålt både varor och tjänster till samma kund så ska detta redovisas på samma rad.


Men du ska inte lämna uppgift om varuöverföringar när en vara ska omsättas ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd från ett EU-land till ett annat EU-land. Eller när arbete på en överförd vara ska utföras i ett annat EU-land och varan därefter ska sändas tillbaka till den i Sverige som har överfört varan. Eller när en vara ska användas tillfälligt i det andra EU-landet i samband med omsättning av tjänst, eller i högst två år.

Du ska inte heller lämna uppgift när en vara överförs för omsättning i ett annat EU-land och där anses vara en momsfri försäljning till ett annat EU-land eller export. Eller när en vara transporteras till ett annat EU-land och den svenske säljaren ska betala moms i detta EU-land. Detta enligt reglerna om distansförsäljning. Eller när en vara levereras i ett annat EU-land för montering eller installation. Eller när gas, el, värme eller kyla överförs genom distributionsnät till ett fast etableringsställe i ett annat EU-land.

Ansvaret är ditt

Ansvaret ligger på dig att lämna en periodisk sammanställning för de perioder du haft försäljning. Även om du inte fått någon blankett hemskickad. Om du har fått en blankett hemskickad ska du bara lämna en periodisk sammanställning när du sålt varor och/eller tjänster som ska rapporteras. Detta innebär att om du inte haft någon försäljning ska du inte ska lämna någon periodisk sammanställning. Om den periodiska sammanställningen kommer in för sent riskerar du att få betala en förseningsavgift på 1 250 kr.

Skribent: Rasmus Orsén 

image
David Hagberg  1655 visningar
Senast uppdaterad: 2/1/2019 2:36 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile