Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Nya regler för energiskatt på el 2017. Företagare drabbas!Den 1 januari 2017 ändrades reglerna för energiskatt på el. Förändringen påverkar främst påverkas företag inom industrisektorn. Men även vissa företag inom tjänstesektorn påverkas. Det är företag som förbrukar eller levererar el som påverkas. Även yrkesmässig växthusodling, företag inom datacenterbranschen och företag i vissa kommuner i norra Sverige påverkas av förändringarna. Om du ska starta företag med en verksamhet inom ramen för detta område kan detta vara bra att ha kännedom om.

Tidigare bestämmelser om skattenedsättningar genom sänkta skattesatser ersätts med en enhetlig skattesats på 29,5 öre per förbrukad kWh och möjlighet att i stället göra avdrag eller ansöka om återbetalning i efterhand. Du som ska starta företag och måste komma ihåg att en förutsättning för detta är att registrera F-skatt.

Om du förbrukar el i stor omfattning i vissa datorhallar har du möjlighet att få avdrag eller återbetalning av energiskatt på el. Du kan därigenom betala lägre skatt än tidigare. Vissa storförbrukare av el kan ansöka om att bli frivilligt skattskyldiga. De kan därigenom få möjlighet att göra ett avdrag i sin deklaration. Avdraget förutsätter att övriga förutsättningar för avdrag är uppfyllda. Däribland måste du som företagare registrera F-skatt.

Enligt de tidigare reglerna finns en beloppsgräns för när ett företag ska medges återbetalning. Denna beloppsgräns är fastställd till 500 kronor per kalenderår. Gränsen gäller fortfarande. Men nu gäller en gräns på 8 000 kronor per kalenderår. Till skillnad mot de tidigare 500 kronorna är denna gräns utformad som ett tröskelvärde. Återbetalningen ska avse det belopp som överstiger 8 000 kronor per kalenderår.

El som förbrukas i vissa kommuner i norra Sverige omfattas fortfarande av lägre skatt efter avdrag. Avdraget är 9,6 öre per kWh. Skillnaden mot de tidigare bestämmelserna är att inte all elförbrukning i dessa kommuner omfattas av skattebefrielse. Vissa ändamål undantas. De undantagna ändamålen omfattas av rätt till avdrag eller återbetalning. Detta innebär att viss el som förbrukas i dessa kommuner i norra Sverige ska beskattas med full skatt.

Avdragsrätten är villkorad

Avdragsrätten är villkorad av att företaget inte är ett företag i ekonomiska svårigheter. Skatteverket får inte medge vissa skattebefrielser för energiskatter på bränsle om företaget inte har rätt till statligt stöd. Vissa avdrag är villkorade av att den skattskyldige ska lämna uppgifter om sig själv eller om den skattskyldiges kunder. Kravet gäller endast för avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger ett belopp som motsvarar 50 000 euro under kalenderåret.

Redan innan ändringarna trädde i kraft fanns möjlighet att få skattebefrielse i form av återbetalning. Det vill säga jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och att ansöka om och få medgivande om att söka återbetalning per kalenderkvartal istället för per kalenderår. Gränsen för detta är att den återbetalningsberättigade elförbrukningen ska vara 150 000 kWh per år. För de nya återbetalningssituationerna, tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, landström och datorhallar införs en gräns på elförbrukning om 250 000 kWh per år för att återbetalning per kvartal ska kunna medges.

image
David Hagberg  1822 visningar
Senast uppdaterad: 3/21/2019 2:22 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile