Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Vinstmarginalbeskattning vid handel med begagnade varor - ett alternativ till vanlig moms

Huvudregeln på momsområdet är att uttag ska ske med en viss procent (25, 12 eller 6) av försäljningspriset för en vara eller tjänst. Det finns dock ett område där en alternativ regel gäller och det är vid handel med begagnade varor, konstverk, samlarföremål samt antikviteter. Här kan man då istället för moms på försäljningspriset ta ut moms på skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris. Detta kallas för VMB - vinstmarginalbeskattning.


Det finns ett antal villkor för att få använda VMB, vi kommer att gå igenom dessa nedan.Den du har köpt varan av får inte ha tagit ut moms


För att VMB ska kunna användas så krävs att den säljare som sålde varan till dig inte har debiterat dig moms. Dessutom ger ditt uttag av VMB inte rätt till momsavdrag för köparen vilket i sin tur medför att du inte ska redovisa summan på kvitto eller faktura utan endast ange att priset inkluderar VMB. Detta gör i sin tur att du kan använda VMB vid försäljningar av varor som du själv har betalat VMB för vid inköpet - eftersom det inte räknas som avdragsgillt momsuttag.


Uttag av VMB är en alternativ regel som är frivillig


Det är alltså ingen tvingande regel att tillämpa VMB och du kan alltid välja att istället ta ut vanlig moms. Inte heller behöver du vara konsekvent utan kan ta ut VMB på vissa transaktioner och vanlig moms på andra.


VMB kan bara tillämpas på vissa varor


VMB är ingen regel som kan tillämpas generellt utan endast på vissa givna varuslag nämligen begagnade varor, konstverk, samlarföremål samt antikviteter.


Undantag från kategorin begagnade varor

Som begagnad vara gäller att varan ska vara tidigare använd, dock finns ett antal varor som inte räknas som begagnade:
Fastigheter
Ädelstenar som ej är infattade i t.ex. ett smycke Obearbetade föremål som i huvudsak består av Guld, Silver eller Platina. Konstverk, samlarföremål och antikviteter då dessa har egna definitioner, se nedan.


Definition av begreppet samlarföremål


Med samlarföremål avses sådant som frimärken, beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt
kuvert, brevkort, kortbrev och liknande försedda med frimärke, under förutsättning att dessa är makulerade eller inte avsedda som lagliga betalningsmedel samt samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse.


Definition av begreppet konstverk


Med konstverk avses sådant som tavlor, litografier, konstgrafiska blad, teckningar eller dylikt vidare avses skulpturer i original samt avgjutningar av dessa om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar. Slutligen avses tapisserier och väggbonader, under förutsättning att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar.


Definition av antikviteter


Med antikviteter avses föremål som är mer än hundra år gamla, inte är konstverk eller samlarföremål och slutligen inte ingår i något av undantagen för vad som anses vara en begagnad vara.


Omständigheterna vid inköpet är avgörande


För att kunna använda VMB måste säljaren som du har köpt varan av ingå i någon av följande kategorier: En icke beskattningsbar person till exempel en privatperson. En person som själv har tillämpat VMB vid försäljningen till dig. En beskattningsbar person som sålt en vara momsfritt enligt bestämmelserna som gäller varor som inte utgör omsättningstillgångar, och för vilken man inte haft avdrags- eller återbetalningsrätt för moms vid inköpet av varan till sin verksamhet. En beskattningsbar person som säljer ett konstverk och säljaren är upphovsmannen, eller dennes dödsbo, som inte är skattskyldig till moms för försäljningen. En beskattningsbar person i ett annat EU-land vars omsättning inte medfört redovisningsskyldighet i det landet, om den köpta varan varit en anläggningstillgång hos säljaren.


VMB i andra fall efter beslut från Skatteverket


Det finns vissa fall då Skatteverket kan godkänna VMB efter ansökan nämligen konstverk, samlarföremål och antikviteter som du själv importerar, eller konstverk som du köper från upphovsmannen, och där denne eller dennes dödsbo, är skattskyldig till moms för försäljningen. Skatteverkets beslut om VMB i dessa fall gäller till utgången av det andra året efter beslutet. Under tiden beslutet gäller får du inte göra avdrag för momsen som du blivit debiterad vid importen eller vid inköpet av de varor som avses. Istället ingår momsen som en del i inköpspriset vid beräkningen av VMB. Ett beslut om VMB hindrar inte att du i vissa fall använder de allmänna reglerna för momsredovisning. Väljer du att sälja en sådan vara med moms enligt de allmänna reglerna får du då göra avdrag för den moms som du inte fick göra avdrag för vid inköpet. Detta eftersom VMB fortfarande är en alternativ beskattningsform som tillämpas frivilligt transaktionsvis.
Två beräkningsmetoder


VMB kan beräknas på två sätt beroende på omständighet. Huvudregeln, även kallad normal VMB är att VMB ska beräknas med 25 procent av 80 procent (det vill säga 20 procent) utav din vinstmarginal det vill säga skillnaden mellan din inköpskostnad och försäljningspriset. Om du säljer en vara med förlust (inköpspriset är större än försäljningspriset) uppkommer ingen vinstmarginal. Försäljningen beskattas då inte men du får inte heller räkna av förlusten mot en vinst vid annan försäljning då denna beskattningsform sker transaktionsvis var för sig.


Alternativregeln till normal VMB kallas för förenklad VMB och ska tillämpas i de fall där inköpspriset för den enskilda varan är okänt vilket kan hända när varor köps in i klump men säljs i enskilda delar till exempel vid försäljning av enstaka frimärken ur en samling som har köpts in som en enhet.  

I de fall där du ska använda dig av förenklad VMB för vissa varor beräknar du vinstmarginalen sammantaget för alla dessa varor under hela redovisningsperioden. Vinstmarginalen utgör då den sammanlagda försäljningssumman minskad med den sammanlagda inköpssumman under den aktuella redovisningsperioden och ligger till grund för beräkningsunderlaget för uttag av VMB.


Att tänka på vid redovisning


Om du samtidigt använder VMB och de normala bestämmelserna för moms måste du vara noga med att skilja de olika transaktionerna åt när du redovisar detta i din bokföring. Det gäller även om du blandar tillämpning av normal VMB och förenklad VMB under samma redovisningsperiod. För att redovisningen ska anses korrekt är det viktigt att det går att spåra vilken vara som är såld med vilken momsregel.


image
David Hagberg  4542 visningar
Senast uppdaterad: 9/5/2018 12:21 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile