Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Vad gäller för egenföretagare och tjänstebil? - En guide

En vanlig fråga vi får här på f-skatt.se är vad som egentligen gäller för tjänstebil och företagsbil vad gäller avdrag, förmån, drivmedel etc. Nedan reder vi ut de vanligaste frågorna.
Ska företaget äga bilen eller ska jag köra privat bil?


Det vanligaste dilemmat, nedan går vi igenom saken steg för steg.


Om företaget äger bilen:


I det fall där företaget äger, hyr eller leasar bilen så får du dra av alla kostnader för värdeminskning, drivmedel, underhåll, reparationer etc.
Nackdelen är att du kan komma att beskattas för privat användning av fordonet. Om företaget har stått för drivmedel ska du beskattas för sk drivmedelsförmån som uppgår till drivmedelspriset uppräknat med en faktor 1,2. Om du dessutom har kört bilen privat i mer än ringa omfattning så ska du beskattas för sk. bilförmån. Med ringa omfattning avses körning mer än 100 mil eller 10 tillfällen under ett år.

Det finns vissa lägen där förmånsvärdet kan komma att justeras, om fordonet exempelvis har karaktären av arbetsredskap som får anses begränsa det privata användandet så kan Skatteverket bedöma att förmånsvärdet ska skrivas ner. Ett annat scenario där förmånsvärdet justeras nedåt är om du använder fordonet mycket i tjänsten, sk omfattande tjänstekörning på 3000 mil eller mer under ett år. I det faller skrivs förmånsvärdet schablonmässigt ner till 75 procent av det fulla värdet.

Förmånsvärdet i sig beräknas utifrån fordonstyp, bilmärke,årsmodell, årlig fordonsskatt samt körsträcka (se ovan). Skatteverket har en kalkylator på sin hemsida där du enkelt kan räkna ut förmånsvärdet för just ditt fordon, glöm inte att justera förmånsvärdet efter ett år har gått.
I vissa fall kan det vara lite mer komplicerat att beräkna förmånsvärdet t.ex. när bilmodellen är ny och ännu inte finns listad eller om det t.ex. är en mer exotisk modell som inte finns listad. I de fallen behöver du ta reda på inköpsvärdet för att få till en korrekt beräkning av förmånsvärdet. I vissa mer komplicerade fall behöver du ta direktkontakt med Skatteverket. Tänk på att exklusiva bilar med höga inköpsvärden kan få mycket höga förmånsvärden av Skatteverket så det kan vara bra att överväga två gånger innan du gör den typen av inköp till företaget samt vara mycket noga med att kunna bevisa att en exklusiv bil som står på företaget inte används privat om så är fallet eftersom skattekonsekvensen kan bli betydande.


Det kan även tillkomma förmånsvärde för trängselskatt, infrastrukturavgift samt fri parkering eller garageplats. Särskilt fri parkering och garage är ett ämne där Skatteverket har ändrat sin uppfattning och bedömningsgrund nyligen så det kan vara bra att kontrollera vad som gäller i det fall där företaget tillhandahåller parkering eller garageplats.


När ett fordon köps in för företagets medel så ska inte hela kostnaden dras av med en gång utan avskrivning ska ske årsvis i förhållande till fordonets förväntade livslängd, t.ex. 20% per år. Det betyder att hela kostnaden för inköpet ska bokföras som en kostnad men att fordonet samtidigt ska tas upp som en motsvarande tillgång som sedan skrivs ned stegvis. Om fordonet går förlorat i förtid t.ex. genom stöld, brand eller olycka så ska resten av värdet skrivas av direkt. Eventuell försäkringsersättning tas upp som en intäkt. Om fordonet säljs så ska skillnaden mellan det kvarvarande värdet efter avskrivningen tas upp som vinst eller förlust.


Det är också viktigt att tänka på att momsen vid inköp av bil normalt sett inte är avdragsgill utan ska bokföras som en del av inköpskostnaden. Undantag gäller för utpräglade, specialiserade yrkesfordon till exempel taxibil, begravningsbil, ambulans, bil för körskola. Också vanliga fordon avsedda för uthyrning inom näringsverksamhet är undantagna.


Vid leasing eller hyra av bil så gäller detsamma förutom i det fall då fordonet används i ringa omfattning, max 300 mil per år, i vilket fall halva momsbeloppet är avdragsgillt.


Moms på kringkostnader såsom underhåll, tillbehör, reparation, drivmedel, tvätt etc är avdragsgilla i sin helhet.


Om du äger bilen själv:


Om du själv äger bilen och använder den i tjänsten så ska företaget inte stå för faktiska kostnader för drivmedel, underhåll, värdeminskning, reparationer etc. utan du ska istället göra avdrag med 18,50 kronor per körd mil. Utöver detta kan du dra av kostnaden för sådant som broavgifter, tunnelavgifter, färjekostnad, trängselskatt, infrastrukturavgifter samt parkeringsavgifter.


Om du driver ett aktiebolag så räknas du som anställd och ska istället för avdrag utbetala skattefri milersättning om 18,50 kronor per körd mil, på denna summa ska skatteavdrag ej göras, inte heller ska egenavgifter eller arbetsgivaravgifter betalas. Även här gäller att du kan ta ut skattefri ersättning för broavgifter, tunnelavgifter, färjekostnad, trängselskatt, infrastrukturavgifter samt parkeringsavgifter.


Ovanstående gäller även om du kör annan bil än din egen, t.ex. en bil som du har lånat.

Många småföretagare gör misstaget att sammanblanda det skattefria beloppet 18,50 kronor med vad det faktiskt kostar att köra bilen när de fakturerar kund för resor. Tänk på att räkna på vad din faktiska kostnad är innan du kommer överens med din kund då den i vissa fall kan uppgå till 40-50 kronor per mil beroende på fordonstyp.
Om körjournal och bevisbörda


Det finns inget uttryckligt krav på körjournal i lagen för vanliga personbilar men det kan vara bra att föra sådan när fordonet används både privat och i tjänst, detta då den anses ha högt bevisvärde av Skatteverket. Det kan även finnas andra sätt att bevisa användandet för skatteverket t.ex. GPS eller färdskrivare. Vid normal användning av fordonet i förhållande till din verksamhet så är det sällan problem med bevisfrågor men om du har en ovanlig eller omfattande användning så kan det vara bra att tänka på hur du ska dokumentera körandet för att undvika framtida problem.


Parkeringsböter och trafikbrott


Parkeringsböter anses ej vara en avdragsgill kostnad och betraktas som en löneförmån i de fall där företaget står för kostnaden. I fallet enskild firma är kostnaden alltså att betrakta som ett eget uttag och ska fullbeskattas i vanlig ordning. Detsamma gäller böter som uppkommer som följd av trafikbrott t.ex. fortkörningsböter etc.

image
David Hagberg  21728 visningar
Senast uppdaterad: 8/27/2018 1:02 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile