Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Starta företag med nya momsregler 2017Lagar och regler förändras ständigt i vårt samhälle. För företagare är detta inget främmande. Det finns hela tiden juridiska bestämmelser man måste anpassa sin verksamhet till. 2017 har reglerna ändrats igen. Bland annat har moms-bestämmelserna ändrats. De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 januari 2017. Eftersom moms är en sådan viktig del av företagande så är det viktigt att hålla sig uppdaterad på vad som gäller just nu. I synnerhet är det bra om du är i startgroparna av att precis starta företag. Då vill du inte ha några obehagliga överraskningar.

Representation är ett av de begrepp som ofta förknippas med avdrag. Således kommer också momsen in i bilden när man pratar om representation. Om du som ska starta företag har representation kan du få göra avdrag för moms på kostnader för måltider eller liknande förtäring. Det kan i många situationer vara praktiskt för dig som företagare. Inte minst kan det främja företagets ekonomi. Men det är viktigt att veta vilka spelregler som gäller. Underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat.

Enligt de nya reglerna ska bedömningen av vad som är fastighet enligt momslagen göras oberoende av civilrättsliga regler. Begreppen byggnadstillbehör, verksamhetstillbehör och industritillbehör ska inte längre användas vid bedömningen av fastighet enligt momslagen. Med fastighet enligt momslagen menas varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta. Det är också varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet. Dessutom är det varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion som, om föremålen inte hade installerats, inneburit att byggnaden eller konstruktionen varit ofullständig. Exempel på sådana föremål är dörrar, fönster, tak, trappor och hissar. Med fastighet menas också varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.

Du som har en försäljning på högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår omfattas av befrielsen för moms. När man säger exklusive moms syftar man till kostnaden utöver momspålägget. För att du som ska starta företag ska kunna bli befriad får din momspliktiga försäljning får den inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Befrielsen är däremot helt frivillig.

Sänkt och höjd moms

Årets nya momsregler innebär också att reparation på ett flertal olika varor sänks. Momsen cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks till 12 procent. Större reparationer som innebär att varan byter karaktär till en annan typ av vara omfattas däremot inte av den lägre momsen. Beroende på om du verkar inom någon av dessa branscher kan denna förändring ha en positiv utveckling för din verksamhet eftersom du kan hålla lägre priser när du inte behöver betala in lika mycket moms på din försäljning längre.

Tidigare har momsen för biografföreställningar varit betydligt lägre än vad den är idag. Momsen på biljett till biografföreställningar höjdes från 6 till 25 procent vid årsskiftet. Detta är däremot sannolikt av mindre betydelse för de flesta företagare som inte driver biografverksamhet.

Du som är företagare och registrerad för moms måste också vara registrerad för F-skatt. Registreringen kan du göra här på vår sida! 

image
David Hagberg  1652 visningar
Senast uppdaterad: 3/21/2019 12:17 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile