Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

 • Rekordsnabb registrering
 • Låg preliminärskatt första året
 • Ärendehandläggning hos Skatteverket
 • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Vad är moms? - vi reder ut begreppet för dig som småföretagare

Vad är moms och vem betalar den?
Moms är en mervärdesskatt som staten tar ut på de flesta köp av varor och tjänster. Det är köparen som betalar momsen och den ska läggas till på varans eller tjänstens pris samt redovisas och betalas in till Skatteverket av säljaren.

För dig som företagare betyder detta att du, i de allra flesta fallen, ska ta ut moms av dina kunder (utgående moms) samt redovisa denna moms för Skatteverket. Detta samtidigt som du ska hålla koll på den moms som du själv har betalat (ingående moms) och kvitta detta mot den utgående momsen i samband med redovisning och inbetalning.

Samtidigt finns en rad undantag från denna regel vilka vi också kommer att gå igenom senare i denna artikel.

Utgående moms
Utgående moms är den moms som din kund ska betala och som du ska lägga på dina varor och tjänster. Den pålagda momsen skall alltid redovisas separat på kvitton och fakturor. I marknadsföringsmaterial, offerter och liknande gäller som praxis i Sverige att priser på varor och tjänster riktade direkt till konsument alltid ska presenteras inklusive moms. Detta medan priser på varor och tjänster riktade till näringsidkare kan presenteras exklusive moms. Eftersom momsen i de flesta fall inte är en kostnad för en företagare men väl för en konsument.

Ingående moms
Ingående moms är den moms du som företagare betalar på dina egna inköp av varor eller tjänster. Denna moms ska du sedan kvitta mot den utgående momsen när du redovisar till Skatteverket. Skillnaden mellan den utgående och ingående momsen ska sedan betalas in till Skatteverket. I vissa fall kan den ingående momsen vara större än den utgående och då får du en momsåterbetalning av Skatteverket.  För att få dra av ingående moms så måste det röra sig om inköp som är relaterade till verksamheten, rent privata utgifter får inte dras av.

Direktkvittning av moms vid gränsöverskridande handel
Vid handel med vara eller tjänst med ett momsregistrerat företag i ett annat EU-land så kan man tillämpa en regel om direktkvittning eller så kallad “Reverse charge”. I korthet går det ut på att man vänder på redovisningsbördan så att köparen blir redovisningsskyldig istället för säljaren. På detta sätt behöver man inte lägga på moms på dessa fakturor utan kan kvitta detta direkt i redovisningen. Detta förenklade förfarande finns för att köpare och säljare inte ska behöva registrera sig för moms i flera olika länder vid gränsöverskridande handel av varor och tjänster. Ett grundkrav för att få använda denna metod är att både köpare och säljare är momsregistrerade. Det är också viktigt att veta att transaktionen fortfarande ska redovisas till Skatteverket.


Olika momssatser
Varje EU-land bestämmer sina egna momssatser individuellt och i Sveriges fall är standardmomsen för varor och tjänster på 25%. Dock finns vissa kategorier av varor eller tjänster som har andra momssatser:

För livsmedel, restaurangtjänster, cateringtjänster, rumsuthyrning, camping samt försäljning och import av konstverk gäller en momssats på 12%.

För böcker, tidningar, broschyrer, persontransporter,skidliftar, vissa entréavgifter samt idrotts-, musei- och biblioteksverksamhet gäller en momssats på 6%.

Dessutom finns ett antal verksamheter som helt är undantagna från moms

 • Sjukvård, tandvård och social omsorg.
 • Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet.
 • försäkringstjänster.
 • Banktjänster.
 • Artistarvoden.
 • Studieförbundens studiecirklar.
 • Läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus.
 • Skepp för yrkesmässig sjöfart.
 • Framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande.
 • Lotteri, vadhållning och andra former av spel.
 • Köp och hyra av fastigheter.
 • Banktjänster.

Affärer med tredje land
När du gör affärer med så kallat tredje land det vill säga länder utanför EU så ska du normalt inte lägga på moms på försäljningen. Tänk dock på att du vid export eller import av varor från tredje land kan bli ålagd annan beskattning eller importmoms både i Sverige och i det land du gör affärer med. Det är därför viktigt att ta reda på vilka skatteregler som gäller för respektive varuslag och land.

Momsredovisning
Moms redovisas till skatteverket via en så kallad momsdeklaration. Hur ofta redovisning behöver ske beror på företagets omsättning. Den företagare som omsätter mindre än en miljon per år kan välja att redovisa per år, kvartal eller månad medan den som omsätter mer än en miljon men mindre än 40 miljoner måste redovisa kvartals eller månadsvis. Större företag som omsätter över 40 miljoner per år är tvungna att göra månadsvis momsredovisning.

Momsredovisning sker antingen via Skatteverkets e-tjänst eller på avsedd blankett. Det är viktigt att göra sin momsredovisning i tid eftersom man annars kan påföras förseningsavgift. Är man rejält försenad eller vid upprepade förseningar, kan företagaren dessutom göra sig skyldig till brott. Det är mycket viktigt att man sköter sin momsredovisning noggrant.

Rent praktiskt går momsredovisningen till så att man redovisar varje momstransaktion för sig. Både in och utgående moms, samt sammanräknar den balans som antingen ska betalas till eller återfås från Skatteverket. Det är också viktigt att man sparar och bokför alla fakturor, kvitton och verifikat för att kunna styrka uppgifterna i den inlämnade deklarationen.

Momsregistreringsnummer
Alla som registreras för moms tilldelas ett momsregistreringsnummer av Skatteverket. I Sverige är dessa nummer baserade på företagets organisationsnummer följt av ett löpnummer (oftast 01) eller i fallet enskild firma på näringsidkarens personnummer. För att identifiera att det rör sig om ett svenskt momsregistreringsnummer så föregås numret av prefixet SE.  Ett typexempel på ett svenskt momsregistreringsnummer ser således ut på följande sätt SE-ÅÅMMDD-XXXX-01. För att kontrollera att den man gör affärer med verkligen är registrerad för moms kan man göra detta online via den Europeiska portalen VIES (VAT Information Exchange System). Där kan man mata in motpartens momsnummer samt sitt eget och få bekräftelse på att momsnumret är existerande och aktivt. Registret kan svara på momsnummer från hela EU så detta är ett bra verktyg när man gör affärer med andra EU-länder.

image
David Hagberg  1799 visningar
Senast uppdaterad: 1/31/2019 4:40 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile