Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Starta och driva bolag med betalningsanmärkningar eller skatteskulder

nd får vi frågor hit till f-skatt.se se om förutsättningarna för att driva bolag för den som har personliga skulder och betalningsanmärkningar. I denna artikel går vi igenom några av de vanligaste frågeställningarna och de olika hinder och problem som kan uppkomma för den som har skulder och vill driva näringsverksamhet.Får jag driva bolag med skulder eller betalningsanmärkningar?


Svaret är ja. Det finns inget i sig som hindrar en person från att bedriva näringsverksamhet bara för att man har skulder. Dock kan vissa aspekter av företagandet bli svårt till exempel f-skatt eller relationen med banken. Mer om detta nedan. Ett undantag till ovanstående är den som har försatts i personlig konkurs. En sådan person får inte bedriva bokföringsskyldig verksamhet och får därför inte bedriva näringsverksamhet.


Får jag driva bolag med näringsförbud?

Näringsförbud är ett av domstol utdömt förbud att bedriva näringsverksamhet. Det kan dömas ut i samband med att en person har dömts för brott av ekonomisk natur eller när denne grovt har misskött sina åtaganden som näringsidkare till exempel i fråga om bokföring, redovisning eller skatteinbetalning.


Det finns några undantag från näringsförbudet, bland annat om personen bedriver grundlagsskyddad verksamhet till exempel utgiving av skrift som faller under tryckfrihetsförordningen. Ett annat undantag är personer som har beviljats dispens att bedriva näringsverksamhet.


Näringsförbud är nästan alltid tidsbegränsade och när de löper ut så får man återigen bedriva näringsverksamhet.


Kan jag få f-skatt med skulder, betalningsanmärkningar eller näringsförbud?


Det beror på. Den som har misskött redovisning och betalning av skatter tidigare kan nekas f-skatt av denna anledning. Likaså den som har en betydande skatteskuld. Som betydande anses totalbelopp över 20 000 kronor eller fyra eller fler brister i redovisning eller betalning även om totalbeloppet understiger 20 000 kronor. Också den som tidigare har missbrukat ett godkännande för f-skatt kan nekas. Ett exempel på missbruk är att åberopa sin f-skatt i ett anställningsförhållande mot bättre vetande eller på annat sätt missbrukat godkännandet för f-skatt. Ett missbrukande leder till att ny f-skatt sedel ej kan godkännas under en tvåårsperiod. Tiden i detta fall räknas från det senast konstaterade missbruket av godkännande av f-skatt. Det måste också räknas som ett icke obetydligt missbruk. Gränsen för vad som är obetydligt anses gå vid ett skatteavdrag på minst tio procent av den slutgiltigt beräknade skatten, dock minst ett prisbasbelopp. Även mindre fast systematiska och upprepade missbruk kan sammantaget bedömas som icke obetydligt.

Betalningsanmärkningar är i sig inget hinder för f-skatt. Mycket stora privata skulder kan dock inverka negativt vid en helhetsbedömning.


Den som är utländsk näringsidkare och söker svensk f-skatt måste kunna uppvisa skuldfrihetsintyg från sitt hemvistland eller tidigare hemvistland. Om sådant intyg inte kan uppvisas så kan personen nekas f-skatt.

Ett annat skäl att nekas f-skatt är om du inte har följt ett föreläggande att lämna inkomstdeklaration eller om den deklaration du har lämnat är så bristfällig att den uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattning så kan Skatteverket neka godkännande av f-skatt.


Slutligen ska personer försatta i konkurs nekas samt personer med näringsförbud såvida inte dessa bedriver grundlagsskyddad verksamhet eller har dispens.


Kan jag bedriva verksamhet utan godkännande för f-skatt?


I princip ja. Vissa verksamheter kan dock vara mycket svåra eller omöjliga att driva på grund av att den som anlitar någon som inte har f-skatt för att utföra en tjänst räknas som arbetsgivare och måste göra avdrag för arbetsgivaravgift samt preliminärskatt. Det kan därför vara svårt att få kunder för den som saknar f-skatt. Dock finns verksamheter som inte behöver f-skatt till exempel bolag som endast sysslar med varuhandel och inte tjänster av något slag.Kan banken neka mig eller mitt företag konto och banktjänster för att jag har skulder eller betalningsanmärkningar?


Ja och nej. Banker i Sverige har så kallad kontraheringsplikt och är därför skyldiga att ta emot inlåning från allmänheten. Till allmänheten räknas företag och föreningar. Detta gäller dock bara inlåningskonto och inte övriga tjänster till exempel bankkort, internetbank, krediter och andra banktjänster. Banken har också rätt att neka om de inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom eller om kund tidigare har misskött sina åtaganden mot banken. Du har alltså rätt att öppna konto men ej till övriga banktjänster vilket förstås kan vara opraktiskt. Det bästa är att fråga runt hos bankerna och förklara din situation då varje bank har sin egen policy och gör sina egna bedömningar.


Kan kronofogden ta mitt företag om jag har skulder?


I princip ja. Aktier i ett aktiebolag är i princip utmätningsbara men det är ovanligt att kronofogden utmäter andelar i ett fåmansbolag som du själv driver eftersom dessa ofta har ett svårbedömt värde. Det skulle vara om det finns stora upparbetade värden i bolaget som detta kan bli aktuellt.
Vad gäller överskott i enskild firma så kan detta utmätas på samma sätt som bankmedel utmäts det vill säga allt över benificiebeloppet. Beneficierbelopp är det belopp du får behålla per månad för din försörjning när du har utmätning av lön eller vid utmätning av bankmedel. Om du kan visa att du behöver delar av medlen för kostnader i verksamheten och verksamhetens ekonomi är lätt att överblicka så är det i vissa fall möjligt att undgå utmätning av dessa efter prövning av kronofogden. Vissa verksamheter som är mer komplexa kan dock vara mycket svåra att driva vidare samtidigt som du har utmätning och det bästa kan vara att om möjligt komma överens med sina fordringsägare om en avbetalningsplan.


Hur är det med lån, krediter och kundrelationer för mig som har skulder eller betalningsanmärkningar?


Det är redan i normalfallet svårt att få lån och krediter på ett företag som inte har solid ekonomi och flertalet bokslut i ryggen. Om Bolaget dessutom har skulder eller anmärkningar eller om företrädaren har personliga skulder eller anmärkningar är det ännu svårare. Personliga skulder hos företrädare kan också ge sämre kreditbetyg för företaget vid prövning. I vissa fall kan skulder sätta käppar i hjulet vid upphandlingar då både företag och myndigheter som upphandlar kan kräva redlighet och god ekonomi hos sina partners. Vidare kan det ställa till vid viss tillståndsgivning till exempel utskänkningstillstånd.
image
Samir Mdalla  27660 visningar
Senast uppdaterad: 5/10/2019 12:16 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile