Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Skatteavdrag vid uppstart du inte vill missa när du driver Enskild firma


Den som driver enskild firma har rätt att göra avdrag för sådana kostnader som behövs för att förvärva och bibehålla inkomster. Detta är reglerat i inkomstskattelagen.


För den enskilde företagaren kan detta med avdrag vara svårt att överblicka och lite skrämmande, man vill ju gärna inte göra fel med sin skatt som företagare.


Nedan följer konkreta tips på olika avdrag som skatteverket betraktar som godtagbara, men först lite generellt om avdrag i allmänhet:

Ett avdrag fungerar så att man räknar av den aktuella kostnaden mot intäkterna varpå vinsten och därmed beskattningsunderlaget minskar. Det är viktigt att det man yrkar avdrag för har anknytning till verksamheten och är nödvändigt för att förvärva och bibehålla inkomster.

Det vanligaste misstaget som enskilda företagare gör är att man försöker yrka avdrag för privata kostnader eller utgifter som inte har tillräcklig anknytning till verksamheten.


Det är också viktigt att man sparar och bokför kvitton och verifikat på sin kostnad eftersom du som företagare har bokföringsplikt. I fallet enskild firma måste bokföringen sparas i minst 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Vanliga avdrag


Avdrag för kostnader innan verksamheten startar


Många glömmer bort detta men du ska faktiskt göra avdrag för sådana kostnader för inköp du har haft innan verksamheten startade. Tänk på att det måste vara något som du använder i verksamheten t.ex. Kontorsmaterial samt att du inte tidigare har dragit av kostnaden i annan verksamhet. En annan begränsning är att du endast får dra av kostnader som har uppkommit tidigast året innan verksamheten startar.


Tänk också på att administrativa kostnader för själva registreringen av verksamheten inte får dras av som kostnad t.ex. registreringsavgifter till Bolagsverket.



Avdrag för kontorskostnad - även om du arbetar hemifrån




Kostnaden för att hyra kontor eller lokal är självklart en avdragsgill utgift i din verksamhet, men vad inte alla känner till är att du även kan göra avdrag för lokalkostnad om du driver företaget från din bostad.


För att kunna göra avdrag för särskilt arbetsrum så krävs det dock att utrymmet inte ingår i det vanliga bostadsutrymmet dvs att det är avskilt och inrett så att det typiskt sett inte kan brukas som bostadsutrymme. Vidare får utrymmet endast användas för arbete. Är villkoren uppfyllda så medges avdrag med utrymmets relativa andel av hyran eller avgiften till bostadsrättsföreningen. I de fall där utrymmet finns i en fastighet du själv äger så medges avdrag för faktiska extrakostnader för t.ex. Uppvärmning, el, sophämtning etc.


En annan avdragsmetod som kan användas som alternativ är den sk. Schablonmetoden. I detta fall får du istället dra av ett schablonbelopp, 2000 kr per år för egen fastighet och 4000 kr per år för hyres eller bostadsrätt.

För att använda denna avdragsmetod är det dock ett krav att du arbetar minst 800 timmar i bostaden under beskattningsåret. Dock finns inte något krav på att arbetsutrymmet ska vara åtskilt från bostadsutrymmet. Perfekt för den småföretagare som jobbar hemifrån köksbordet eller sovrummet!


Rullning av underskott


Alla som har drivit företag vet att det ibland tar lite tid att få det lönsamt, det är många kostnader och investeringar i början och det kan ta lite tid innan kunderna strömmar till. I vissa fall kan det första verksamhetsåret bli ett förlustår!


Det inte alla vet är dock att man kan yrka årets underskott som avdrag året efter. Detta kallas att rulla underskottet och ger möjlighet att jämna ut skatten över beskattningsåren.  Ett underskott kan rullas från år till år så länge verksamheten finns kvar.


Det är dock viktigt att komma ihåg att det normalt inte går att kvitta ett underskott i en verksamhet mot ett överskott i en annan verksamhet eller bolagsform.


Tyvärr kan det ibland hända att firman aldrig når lönsamhet och behöver avslutas med förlust, då kan det vara bra att veta att om verksamheten upphör med kvarstående förlust så får underskottet kvittas med 70% som kapitalförlust i persondeklarationen.



Avdrag för dator och datorprogram


De flesta företagare har behov av dator för att sköta verksamheten och Skatteverket medger avdrag för inköp av både dator och för mjukvara som du behöver i verksamheten.


Det finns ingen gräns för vad datorn får kosta dock kan det vara bra att veta att endast datorkostnad för upp till ett halvt basbelopp får dras av direkt, är datorn dyrare än så måste avdraget ske via avskrivning över tre års tid då detta anses vara en dators ekonomiska livslängd. Ett undantagsfall är om verksamheten kräver en avancerad datorutrustning t.ex. för grafisk formgivning. I detta fall får du dra av hela kostnaden direkt.


Vad gäller mjukvara så får du dra av hela kostnaden för dessa så länge mjukvaran i fråga behövs inom verksamheten.

Du får även dra av kostnader för reparation, uppgradering och underhåll av utrustningen samt försäkringskostnader.



Avdrag för mobiltelefon och samtalskostnader




De flesta verksamheter behöver en mobiltelefon och Skatteverket medger avdrag för inköp av mobil och tillhörande utrustning. Kostnaden räknas som förbrukningsinventarie och får dras av direkt oavsett kostnad.


När det gäller samtalskostnader så är avdragsrätten mer komplex eftersom det kan vara svårt att avgöra vad som är privat användning och inte. Lättaste lösningen för en enskild företagare är att ha ett abonnemang med fast pris. På så sätt kan man dra av hela abonnemangskostnaden utan att behöva redovisa samtalslistor separat.

En sak som kan vara viktig att tillägga i fallet mobiltelefon trots att det inte har direkt med avdrag att göra är att Skatteverket i vissa fall betraktar telefonen som en förmån för den enskilde och kan därför behöva förmånsbeskattas. Avgörande för detta är på vilket sätt telefonen används och om innehavaren har tillåtelse och möjlighet att disponera den privat.


Ovanstående gäller även för fast telefon med undantag för att den givetvis inte anses vara förmån om den är placerad i företagets lokaler eller i avskilt arbetsutrymme i bostaden.



Detta var första delen i vår serie om avdrag, i nästa avsnitt kommer vi gå in mer på avdrag för personalrelaterade kostnader såsom friskvård och utbildning.

image
Samir Mdalla  1998 visningar
Senast uppdaterad: 5/10/2019 2:04 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile