Registerutdrag när du ska registrera F-skatt

När registrering av F-skatt är genomförd skickar Skatteverket ut ett registerutdrag till dig. Av registerutdraget framgår det om du eller företaget är godkänd för F-skatt eller godkänd för F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt. Av utdraget framgår också huruvida du eller ditt företag är momsregistrerad och/eller registrerad som arbetsgivare. Detta utdrag gäller tills vidare.

Men eftersom utdraget gäller tillsvidare skickas inte heller ut något nytt registerutdrag förrän en registrering ändras eller avslutas. Du har också möjligheten att när som helst begära att få ett nytt registerutdrag från Skatteverket utskickat till dig.