Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Preliminärskatt för företagare - så fungerar det

Hur fastställs preliminärskatten?
Utgångspunkten för beräkningen är de uppgifter du själv deklarerar till Skatteverket. Utifrån detta samt andra uppgifter till exempel tidigare års omsättning så gör Skatteverket en bedömning och fattar ett beslut om din preliminära skatt.  Om du upplever att beslutet om debiterad preliminärskatt är orimligt eller inte stämmer med din omsättning så bör du snarast göra en ny deklaration, detsamma gäller om det sker en förändring under beskattningsåret eller om du beslutar dig för att upphöra med verksamheten under året.

Hur betalas preliminärskatten?
Skatten ska betalas med lika stort belopp varje månad så länge beslutet om debiterad preliminärskatt är oförändrat och ska normal vara inbetald den 12:e varje månad eller vardagen efter om den 12:e infaller på en helgdag. I vissa fall till exempel om du bedriver en säsongsbetonad verksamhet med intäkter bara under vissa delar av året så kan du ansöka till Skatteverket om att bara få betala under de månader då verksamheten bedöms vara aktiv.

Vad händer om jag inte betalar?
Det är viktigt att betala sin preliminärskatt i tid. Dröjsmål i betalning leder till underskott på ditt skattekonto med tillhörande kostnadsränta. Underskott på skattekontot kan också komma att överlämnas till kronofogden vilket i sin tur leder till ytterligare kostnader, betalningsanmärkningar samt skadad kreditvärdighet. Slutligen kan en skatteskuld i värsta fall leda till en indragen f-skattsedel som i sin tur kan medföra svårigheter att driva verksamheten vidare. Därför är det mycket viktigt att agera tidigt och vara proaktiv om du märker att det är svårt att betala preliminärskatten. Beror det på vikande intäkter så bör du snarast inkomma med en ny preliminärskattedeklaration. Att vara proaktiv i ett sådant läge kan rädda ditt företag.

Vad händer om jag har betalat för mycket eller för lite?
Preliminärskatten är som det hörs på namnet en preliminär beskattning. Den slutliga beskattningen besultas av Skatteverket utifrån din deklaration i slutet av beskattningsåret och avräknas sedan från den preliminära skatten har betalats in. Om det då visar sig att du har betalat in mer än vad din slutliga skatt är så får du en återbetalning, så kallad skatteåterbäring. Om du däremot har betalat för lite så får du en så kallad restskatt och måste göra en fyllnadsinbetalning för att undvika underskott på skattekontot.

Det bästa är att hålla koll på hur du ligger till och göra ny preliminärskattedeklaration vid större förändringar så att du slipper ligga ute med onödiga pengar som förmodligen kan användas bättre i verksamheten.

Vilka uppgifter behövs för att det ska bli rätt?
För att Skatteverket ska kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt är det viktigt att du uppger vilka förväntade intäkter och kostnader du kommer att ha i verksamheten under året, ibland kan det givetvis vara svårt att veta men försök då göra en så realistisk bedömning som möjligt och var medveten om att du i ett senare läge kan göra en korrigering om det slår åt fel håll. Tänk också på att du om du driver enskild firma måste ta med hela din ekonomi det vill säga även inkomster från vanligt lönearbete eller andra näringsverksamheter. Detta eftersom överskott i enskild näringsverksamhet räknas in i din personbeskattning tillsammans med löneinkomster.


Vad behöver jag göra om jag upphör med eller pausar verksamheten?
Det är viktigt att tänka på att preliminärskattebeslutet ej upphör för att du till exempel avregistrerar företag, moms eller f-skatt utan den löper på som fristående beslut. Det är därför mycket viktigt att du snarast lämnar ny preliminärskattedeklaration i samband med att verksamheten avvecklas eller gör ett längre uppehåll till exempel på grund av sjukskrivning eller annan omständighet. Detta för att undvika att behöva ligga ute med en onödig preliminärskattebetalning som förmodligen behövs bättre på annat håll i samband med verksamhetsuppehåll. Tänk också på att ett upphörande kan utlösa uppskjutna kostnader om du har satt undan i periodiseringsfond då dessa belopp måste återföras till beskattning i samband med verksamhetens upphörande. I samband med slutdeklarationen ska du uppskatta hur mycket du uppskattar i intäkt för det sista verksamhetsåret och behöver då även räkna med intäkter för försäljning av till exempel inventarier och lager i förekommande fall.

Tänk också på att avregistrera företaget i samband med att detta ska upphöra eftersom det är en separat process från ovanstående.

Att tänka på vid nystart av företag
Nystartade företag kan ibland behöva tid på sig innan intäkter börjar rulla in. Av den anledningen går det att söka uppskov i tre månader med betalning av debiterad preliminärskatt i samband med företagsstarten. Detta är något du gör i samband med nyregistreringen. Villkoret är att du inte ska ha tagit över en befintlig verksamhet eller redan bedriver en verksamhet. Det måste alltså vara en helt nystartad verksamhet.

Vissa företag och verksamheter till exempel innovationsbolag kan bygga på att man gör stora investeringar i början och där det kan ta lång tid innan intäkter kommer in alls och ännu längre tid innan intäkterna hinner ikapp kostnaderna. Kanske räknar man rentav med förlust första året eller de första åren. I det fallet kan preliminärskatten komma att bedömas till noll men det är då mycket viktigt att man klargör för Skatteverket varför man räknar med underskott samt skapar en förståelse för hur verksamheten är tänkt att bli långsiktigt lönsam.

Summering
Att ha koll på och kunna betala preliminärskatten är mycket viktigt för en företagare. Varje krona behövs i en nystartad verksamhet samtidigt som sen eller utebliven betalning kan få allvarliga negativa konsekvenser för verksamheten. Det är därför extra viktigt att se till att man gör rätt vad gäller beräkning och betalning av preliminärskatt samt att man noga bevakar som gör ny deklaration vid behov.

image
David Hagberg  6919 visningar
Senast uppdaterad: 1/31/2019 4:38 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile