Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Ombildning från enskild firma till Aktiebolag - är det dags?

.Att ombilda från egen firma till aktiebolag kan vara ett stort steg för den egna företagaren men det kommer till en punkt där detta är ekonomiskt fördelaktigt eller rentav nödvändigt. I denna artikel går vi igenom hur och varför man ombildar till aktiebolag.


Varför ombilda?


Det kan finnas en rad skäl till varför det är dags att skifta över från enskild firma till aktiebolag. Både relaterade till skatter och ekonomi såväl som riskhantering.


Beskattningsskäl


Överskottet i enskild firma beskattas som inkomst för näringsidkaren. Viss uppskjutning av skatten kan ske till exempel periodiseringsfond och pensionsavsättningar men i slutändan kan skatten bli mycket hög om överskotten är stora på grund av systemet med progressiv inkomstskatt som vi har i Sverige. I ett aktiebolag å andra sidan så väljer man hur mycket man som näringsidkare tar ut i lön och kan därför välja att låta överskott kvarstå i bolaget eller i viss mån dela ut detta som aktieutdelning.  Vi höga överskott blir detta mer ekonomiskt fördelaktigt än enskild firma.


Riskhantering


Den som driver en enskild firma är personligt ansvarig för företagets samtliga skulder och åtaganden. Det kan bli mycket dyrt för den enskilde om man bedriver en verksamhet med höga risker till exempel en verksamhet med anställda, lokaler osv eller en verksamhet som har annan form av riskexponering till exempel olika former av juridiska risker. Verksamheter med hög risknivå kan vara olämpliga att driva som enskild firma eftersom man som privatperson då utsätter sig för stora privatekonomiska risker.  I fallet aktiebolag är firmans ekonomi skild från dig som person och så länge du håller dig inom lagens råmärken så kan inte företagets skulder drabba dig personligen även om verksamheten till exempel skulle gå i konkurs. Observera dock att du fortfarande kan drabbas personligen om du till exempel har gått i borgen för lån eller om du inte har skött bokföring och skatteinbetalningar som du ska så var noga med detta när du driver aktiebolag och skriv inte på borgen utan att tänka efter.


Förtroende


I vissa sammanhang kan det inge ett högre förtroende att göra affärer via ett aktiebolag exempelvis om du ska teckna vissa typer av avtal eller delta i större upphandlingar så är det nästan en nödvändighet att ha sin verksamhet organiserad i en juridisk person. Även affärer med banker och kreditgivare kan underlättas av statusen som aktiebolag.


Avstyckbarhet


Ibland kan man vilka utveckla en verksamhet genom att ta in nya delägare eller realisera sin vinst i en inarbetad verksamhet genom att sälja hela eller delar av företaget. Detta underlättas väsentligen av att driva verksamheten i bolagsform eftersom den då har ägandet uppdelat i ett antal aktier som är överlåtningsbara. Givetvis är det möjligt att exempelvis sälja en enskild verksamhet men det är mer komplicerat då den är knuten till dig som person, detsamma gäller om du ska ta in delägare eller investerare.


Att ta steget - praktiskt förfarande


När det väl är dags för övergången så är det första steget att starta ditt nya aktiebolag alternativ anskaffa ett redan befintligt bolag. Det finns lösningar med färdiga tomma bolag som kan tas över mot betalning, detta kallas för lagerbolag och är ett sätt att komma igång snabbare och slippa att procedurer och handläggning drar ut på tiden. Vill man inte köpa ett lagerbolag går det givetvis bra att bilda ett nytt. Detta görs enklast via bolagsverkets onlinetjänst Verksamt.se där du steg för steg kan gå igenom de moment som behövs för att bilda bolaget. Tänk på att det kan ta lite tid att få ditt nya aktiebolag klart eftersom du efter registreringen måste betala in aktiekapitalet hos banken och vänta på att de utfärdar bankintyg. Efter detta så har Bolagsverket sin handläggningstid och behövs kompletteringar från din sida kan detta komma att ta ytterligare tid. Av detta skäl så kan det vara bra att vara ute i god tid. Räkna också med en del kostnader då bolagsverket tar ut en avgift för handläggningen. Köper du ett lagerbolag så tar givetvis säljaren ut ytterligare en kostnad för tjänsten. Tänk också på att du måste ansöka på nytt om f-skatt, moms och arbetsgivarregistrering då dessa inte kan tas över från den tidigare verksamheten. Glöm inte heller att föra över eller nyregistrera sådant som domännamn, varumärken och liknande.


När ditt aktiebolag är redo så är det dags att överlåta den enskilda firmans tillgångar till aktiebolaget, det finns lite olika sätt att göra detta på och det är viktigt att det sker på rätt sätt eftersom förfarandet kan utlösa personbeskattning. Huvudregeln är att överlåtelsen ska ske till marknadspris men du kan också göra en så kallad underprisöverlåtelse det vill säga att tillgångarna överlåts till ett bokfört belopp som är lägre än marknadsvärdet. I det fallet utgår ingen beskattning. Observera att det inte är tillåtet att låna pengar av sitt eget aktiebolag och om en överlåtelse sker där skulderna är större än tillgångarna så uppkommer ett så kallat otillåtet lån som kommer att utlösa beskattning såvida du inte själv betalar in mellanskillnaden till bolaget.


Har du periodiseringsfonder i firman så hänger dessa med in i aktiebolaget med samma löptider som innan dock måste illikvida periodiseringsfonder dvs de där avsatta medel saknas återföras till beskattning i samband med slutdeklarationen för den enskilda firman.


När överlåtelsen väl är klar så ska du avregistrera den enskilda firman hos bolagsverket samt upprätta en sista deklaration. Tänk på att kvarvarande medel som inte har övergått till Aktiebolaget måste tas upp för beskattning samt att periodiseringsfonder som saknar medel ska återföras till beskattning enligt ovan.


Andra regler gäller


Tänk på att det i många fall gäller andra regler för dig som driver aktiebolag jämfört med enskild firma. Det kan gälla allt från skatter och redovisning till formalia kring hur bolaget styrs. Som funktionär i ett bolag har du till exempel ett helt annat juridiskt ansvar som du måste ha koll på. Det är därför viktigt att du sätter dig in i detta och vid behov anlitar en expert för att allt ska bli rätt.

image
David Hagberg  1755 visningar
Senast uppdaterad: 9/26/2018 1:01 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile