Info om registrering av F- och FA-skatt: Till alla de som vill bli företagare

Registreringen av F-skatten

F-skatt innebär att egenföretagaren själv betalar in skatter och egenavgifter på inkomster i näringsverksamheten varje månad. Även juridiska personer så som aktiebolag och ekonomiska föreningar har normalt registrerat F-skatt. Den här typen av skatt är en preliminärskatt, vilket innebär att företagaren betalar in en debiterad preliminärskatt varje månad. Skatten ska vara lika stor för varje debitering och ska så gott som möjligt överensstämma med den slutgiltiga skatten. För att bli godkänd för en registrerad F-skatt gäller det att personen som ansöker om att få skattsedeln bedriver näringsverksamhet, avser att bedriva näringsverksamhet och har lämnat deklarationer samt betalat skatter och avgifter. Du kan alltså också registrera din F-skatt om du precis blivit företagare. Om inkomsten förändras under året ska också preliminärskatten ändras. Detta måste i vissa fall rapporteras in till Skatteverket genom en preliminär inkomstdeklaration. Om inkomsten är säsongsbaserad kan skatten betalas in endast de månader som den gäller.