Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Från A-skatt till att registrera F-skatt

Redan under det år du får dina inkomster ska du betala preliminärskatt. För anställda och pensionärer gör arbetsgivaren eller pensionsutbetalaren avdraget. Den skatt som betalas in för dig som är anställd eller pensionär kallas A-skatt. På ränteinkomster och aktieutdelningar drar utbetalaren som regel av skatt. Utbetalaren kan vara banken. Även juridiska personer som aktiebolag kan ha A-skatt. Det normala är dock att juridiska personer har F-skatt. En juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning. Den har egen rättskapacitet och kan således förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. Den juridiska personen kan också uppträda som part i domstol. Om du är delägare i ett aktiebolag ska du normalt ha A-skatt. Men om du är delägare i handelsbolag kan du också beröras av A-skatt. Du som ska starta företag måste veta vad det innebär att registrera F-skatt.


Godkännandet för F-skatt visar att du är en företagare som själv ansvarar för att betala in din preliminärskatt och egenavgifter på ersättning för utfört arbete. Din uppdragsgivare ska inte dra av skatt eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. Förutsatt att du är godkänd för F-skatt. Istället betalar du själv dina skatter och egenavgifter. Det gör du genom att ha en debiterad preliminärskatt.

Om en uppdragstagare däremot inte är godkänd för F-skatt ska den som betalar ut arbetsersättning normalt dra av skatt på arbetsersättningen. Detta gäller oavsett om mottagaren bedriver enskild näringsverksamhet eller är ett bolag. Om mottagaren är en fysisk person ska den som betalar ut arbetsersättningen göra flera saker. Förutom att dra skatt ska hen även betala arbetsgivaravgifter. En fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa. Den skiljer sig från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo. Motsats-begreppet till fysiska och juridiska personer är saker.

För att uppdragsgivaren inte ska behöva betala dina skatter och avgifter behöver du alltså vara godkänd för F-skatt. Åtminstone när du och uppdragsgivaren kommer överens om ersättningen eller när ersättningen betalas ut. Det innebär att om du blir godkänd för F-skatt när ersättningen redan har betalats ut kan du inte hänvisa till godkännandet i uppdraget. Då har utbetalaren alltså samma ansvar för att dra skatt och betala arbetsgivaravgifter som om du varit anställd.

Skatteavdrag eller betalning av arbetsgivaravgifter på ersättning för sålda varor görs inte. För dig som enbart säljer varor i din näringsverksamhet har godkännandet för F-skatt ingen inverkan på ditt ansvar för att redovisa och betala skatt.

Olika vägar att gå när du ska registrera F-skatt

När du ska starta företag och registrera F-skatt finns det olika vägar att gå. Vissa lättare än andra. Du kan pröva att själv navigera dig igenom den svenska myndighetsbyråkratin. Om du känner att du har tid och ork. Men tid är pengar när man ska starta upp en verksamhet. Därför kan det vara bra att söka professionell hjälp. Det kan vara klokt att be om hjälp av någon som ordnar med din F-skatt snabbt och enkelt. Nu finns den möjligheten. Du kan få tillgång till kompetenta experter här på vår hemsida som hjälper dig att komma igång med ditt företagande på nolltid.


image
David Hagberg  1659 visningar
Senast uppdaterad: 8/16/2020 7:54 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile