Från A-skatt till att registrera F-skatt

Redan under det år du får dina inkomster ska du betala preliminärskatt. För anställda och pensionärer gör arbetsgivaren eller pensionsutbetalaren avdraget. Den skatt som betalas in för dig som är anställd eller pensionär kallas A-skatt. På ränteinkomster och aktieutdelningar drar utbetalaren som regel av skatt. Utbetalaren kan vara banken. Även juridiska personer som aktiebolag kan ha A-skatt. Det normala är dock att juridiska personer har F-skatt. En juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning. Den har egen rättskapacitet och kan således förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. Den juridiska personen kan också uppträda som part i domstol. Om du är delägare i ett aktiebolag ska du normalt ha A-skatt. Men om du är delägare i handelsbolag kan du också beröras av A-skatt. Du som ska starta företag måste veta vad det innebär att registrera F-skatt.