Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

 • Rekordsnabb registrering
 • Låg preliminärskatt första året
 • Ärendehandläggning hos Skatteverket
 • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Factoring - Så fungerar fakturaköp

Ett vanligt alternativ till traditionella företagslån är factoring. Factoring innebär att du säljer alternativt belånar företagets fakturor via ett så kallat factoringbolag. Genom att sälja fakturor eller belåna dem kan du enkelt frigöra kapital i verksamheten och snabbt förbättra kassaflödet.

I denna artikel ska vi titta närmare på vad factoring är och hur det kan hjälpa dig att stärka företagets likviditet. Vi ska även gå igenom skillnaderna mellan fakturaköp och fakturabelåning.

fakturaköp

Vad är factoring?

Factoring är en tjänst som innebär att företag kan sälja eller belåna fakturor. De företag som erbjuder fakturaköp och belåning kallas normalt sett för factoringbolag, men det finns även vissa banker som erbjuder liknande tjänster.

Mot en avgift tar factoringbolaget över fakturan och därmed ansvaret för att driva in skulden. Detta gör att företaget kan snabbt frigöra kapital och slippa vänta på att kunden ska betala.

Det är inte ovanligt att företag ställer ut fakturor med en betalningstid på 1 – 3 månader. Detta kan många gånger leda till ekonomiska bekymmer, framför allt bland småföretagare som redan har små marginaler.

En studie av Fundbox visar att sena betalningar drabbar 64 procent av alla småföretagare. Samma studie visar dessutom att sena betalningar leder till att 23 procent av företagen inte kan anställa ny personal och att 79 procent väljer att offra sin egen lön.

Factoring kan vara en bra lösning på denna typ av kassaflödesproblem. Genom att sälja eller belåna företagets fakturor kan du minska kreditrisken och bibehålla ett stabilt kassaflöde. När du lämnar över ansvaret för fakturorna till factoringbolaget sparar du dessutom värdefull tid som du istället kan lägga på att driva din verksamhet framåt.

Fördelar med factoring

Det finns många fördelar med factoring. Nedan ska vi titta närmare på några av de främsta:

 • Förbättrad likviditet. Den främsta fördelen med factoring är att du snabbt kan förbättra likviditeten i företaget. Brist på kassaflöde är faktiskt den största orsaken till att småföretagare idag misslyckas.
 • Du behöver inte vänta på kundens betalningar. I och med att du får in likvida medel kan du göra nödvändiga investeringar och betala ut löner utan att vänta ut långa betalningstider.
 • Sälj en eller flera fakturor. Factoring ger dig både flexibilitet och frihet. Detta eftersom du själv bestämmer när och hur många fakturor du vill sälja alternativt belåna. Med andra ord kan du välja att använda factoring när det är ovanligt kämpigt med ekonomin.
 • Spara värdefull tid. Genom att sälja dina fakturor till factoringbolag slipper du lägga tid och energi på fakturahanteringen. Istället kan du fokusera på det du gör bäst – att utveckla ditt företag i en önskvärd riktning.

Finns det nackdelar med factoring?

Även om fördelarna med factoring är många finns det även vissa nackdelar som kan vara bra att känna till.

 • Fakturans värde minskar. När du säljer eller belånar dina fakturor vill factoringbolaget såklart ha något i gengäld. Normalt sett tar företagen ut en viss procent av fakturabeloppet i avgift, till exempel 2 – 4 procent.
 • Administrativa avgifter. Utöver den procentuella avgifter är det inte ovanligt att factoringbolag även tar ut en administrativ avgift för hanteringen av varje faktura. Det kan till exempel röra sig om 49 kronor/faktura.
 • Ingen kontroll över företagets bemötande. När du säljer eller belånar fakturor har du ingen kontroll över hur factoringbolaget bemöter dina kunder. Som de flesta företagare vet är kundservice viktigt för att skapa en långsiktig relation med kunden. Om ditt factoringbolag missköter sig kan detta indirekt skada din verksamhet.

Fakturaköp och fakturabelåning

Det finns i regel två olika typer av factoring: fakturaköp och fakturabelåning. Nedan ska vi titta närmare på hur dessa två tjänster skiljer sig från varandra.

Fakturaköp – För dig som vill sälja fakturor

Fakturaköp innebär, precis som namnet antyder, att du säljer dina fakturor till factoringbolaget. Factoringbolaget får därmed rättigheter till fakturan och driver sedan in skulden till sin egen firma.

Normalt sett tar factoringbolaget ut en procentuell avgift på omkring 2 – 5 procent av fakturabeloppet. Det kan även tillkomma andra avgifter, till exempel i form av hanteringsavgifter för varje faktura.

Här kommer ett exempel på hur kostnaden för fakturaköp kan se ut med en avgift på 2 procent och en administrativ avgift på 49 kronor.

Fakturabelopp 70 000 kr
Avgift - 2% 1 400 kr
Administrativ avgift 49 kr
Total kostnad 1 449 kr
Resterande belopp 68 551 kr

Fakturabelåning – Använd fakturorna som säkerhet

Fakturabelåning liknar fakturaköp, men med en viktig skillnad – du säljer inte fakturorna, utan använder dem som säkerhet för ett lån. Normalt sett får du belåna mellan 90 och 97 procent av fakturabeloppet.

Factoringbolaget betalar ut beloppet till dig och precis som när du tar ett lån betalar du ränta. Räntan varierar dels beroende på belåningsgraden (där en låg belåningsgrad ger en lägre risk och tvärtom), men också på fakturarisken.

I dagsläget ligger dock räntorna på mellan 2 – 5 procent. Även här kan det tillkomma extra avgifter i samband med administration som kan vara bra att ta hänsyn till. Nedan ger vi dig ett exempel på hur mycket fakturabelåning kan kosta.

Fakturabelopp 70 000 kr
Belåningsgrad – 94% 65 800 kr
Betalningsvillkor 30 dagar
Ränta – 3,5% 2 303 kr
Administrativ avgift 49 kr
Total kostnad 2 352 kr
Resterande belopp 67 648 kr

Factoring med och utan regress

Om du vill sälja företagets fakturor kan detta ske med eller utan regress. Det kan vara bra att känna till hur regress fungerar eftersom det påverka företagets ekonomi om kundfakturan inte skulle bli betald.

Med regress

Factoring med regress betyder att factoringbolaget har rätt att sälja tillbaka fakturan till den ursprungliga ägaren om den fortfarande är obetald efter ett visst antal dagar efter förfallodatumet, oftast 30 dagar.

Om factoringbolaget utnyttjar regressrätten måste du som sålt fakturan omedelbart göra en återbetalning av fakturabeloppet. Detta kan antingen ske genom en traditionell överföring av pengar eller genom att skicka nya fakturor till factoringbolaget.

Skulle du inte ha möjlighet att återbetala beloppet kan factoringbolaget ta ärendet till inkasso. De har i sin tur rätt att driva in skulden både från dig och från gäldenären.

Utan regress

Factoring utan regress innebär att factoringföretaget tar över den kreditrisk som är förknippad med fakturan. Här har factoringbolaget själva ansvar för att ta ärendet till inkasso om gäldenären inte har möjlighet att betala fakturan.

För att minska risken för detta gör factoringföretaget en bedömning av gäldenärens kreditvärdighet innan de väljer att köpa en faktura. Ytterligare en trygghetsåtgärd många factoringbolag tar till är att införa en självrisk för fakturasäljaren motsvarande mellan 5 – 10 procent.

Summering

Factoring har blivit ett populärt alternativ till traditionella företagslån, framför allt för företag som snabbt vill förbättra sin likviditet. Jämfört med företagslån är factoring betydligt mer flexibelt, inte minst eftersom du själv kan välja hur många fakturor du vill sälja eller belåna.

Innan du väljer att belåna eller sälja fakturor är det viktigt att du tar hänsyn till factoringbolagens avgifter. Normalt sett brukar de inte vara särskilt höga, men det kan ändå vara en god idé att jämföra olika alternativ.

Frågor och svar

Vad är factoring?

Factoring innebär att du kan frigöra kapital snabbt genom att antingen sälja eller belåna företagets fakturor. Många småföretagare använder factoring för att förbättra kassaflödet och minska kreditriskerna.

Är factoring samma sak som fakturaköp?

Fakturaköp är en form av factoring. Här säljer du fakturorna till ett factoringbolag, antingen med eller utan regress, som tar över ansvaret för att driva in skulden till sitt eget bolag.

Vad kostar factoring?

Priserna för factoring kan variera mellan olika företag. Andra faktorer som påverkar prissättningen kan vara hur många fakturor du säljer eller belånar samt företagets ekonomiska förutsättningar.

Normalt sett ligger både de procentuella avgifterna vid fakturaköp och räntan vid fakturabelåning på mellan 2 – 5 procent. Det kan även tillkomma andra avgifter, till exempel administrativa sådana.

Kan alla företag sälja fakturor?

Ja, så länge du har kundfakturor kan du sälja dem till ett factoringbolag. De flesta factoringbolag saknar specifika gränser för hur små eller stora fakturabeloppen får vara.

image
 1657 visningar
Senast uppdaterad: 1/6/2021 10:00 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile