Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Allt du behöver veta för att betala Moms i Sverige

En av de vanligaste frågeställningarna vi får från våra kunder rör moms och frågor kring moms, momsberäkning och momsbetalning. I denna artikel går vi igenom några av de grundläggande begrepp som gäller för moms och momsredovisning i Sverige. Vad är moms, hur betalas den och av vem?
Moms, eller mervärdesskatt som det formella namnet på skatten är en skatt som staten tar ut på de flesta köp av varor och tjänster, det är köparen som betalar momsen men det är normalt säljaren som redovisar och betalar in den. Momsen ska läggas till på varans eller tjänstens pris samt löpande redovisas och betalas in till Skatteverket av säljaren.

För dig som företagare betyder detta att du, i de allra flesta fallen, ska ta ut moms av dina kunder (utgående moms) samt redovisa denna moms för Skatteverket. Detta samtidigt som du ska hålla koll på den moms som du själv har betalat (ingående moms) och kvitta detta mot den utgående momsen i samband med redovisning och inbetalning. För många företagare är momsen inte en kostnad eftersom man har rätt att kvitta den mot inkommande moms alternativt få den återbetald av Skatteverket. Momsen är istället tänkt att vara en kostnad som stannar på konsumentledet det vill säga köpare av varor och tjänster för konsumtion. Moms är trots detta en realitet som alla företagare måste förhålla sig till eftersom redovisnings och inbetalningsskyldigheten ligger på den enskilde  företagaren.

Varierande momssatser

Varje EU-land bestämmer sina egna momssatser individuellt och i Sveriges fall är standardnivån på momsen för varor och tjänster på 25%. Dock finns en rad kategorier av varor eller tjänster som har avvikande momssatser:


För livsmedel, restaurangtjänster, cateringtjänster, rumsuthyrning, camping samt försäljning och import av konstverk gäller en differentierad momssats på 12%.


För böcker, tidningar, broschyrer, persontransporter,skidliftar, vissa entréavgifter samt idrotts-, museum- och biblioteksverksamhet gäller en differentierad momssats på 6%.


Dessutom finns ett antal varuslag eller aktiviteter som helt är undantagna från uttag av moms


Banktjänster
Sjukvård, tandvård och social omsorg

Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet

Försäkringstjänster och försäkringsförmedling

Läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus

Skepp för yrkesmässig sjöfart

Studieförbundens studiecirklar

Framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande

Lotteri, vadhållning och andra former av spel

Köp och hyra av fastigheter

Banktjänster
Artistarvoden (i vissa fall)
Inkommande (ingående) moms
Inkommande moms motsvarar den moms du som företagare betalar på dina egna inköp av varor eller tjänster.


Denna moms ska du sedan kvitta mot den utgående momsen när du redovisar till Skatteverket. Skillnaden mellan den utgående och inkommande momsen ska sedan betalas in till Skatteverket. I vissa fall kan den ingående momsen överstiga den utgående och då får företaget en momsåterbetalning ifrån Skatteverket. För att få dra av ingående moms så måste det röra sig om inköp som är relaterade till och nödvändiga för verksamheten.


Direktkvittning av moms vid handel med annat EU-land

Vid handel med vara eller tjänst med ett momsregistrerat företag i ett annat EU-land kan man tillämpa en regel om direktkvittning av moms också kallad “Reverse charge” på Engelska. I princip går det ut på att man vänder på redovisningsbördan så att köparen blir redovisningsskyldig istället för säljaren, på detta sätt behöver man inte lägga på moms på fakturan utan kan kvitta detta direkt i redovisningen. Detta förenklade förfarande finns för att köpare och säljare inte ska behöva registrera sig för moms i flera olika länder vid gränsöverskridande handel av varor och tjänster inom EU. Ett krav för att få använda denna metod är att både köpare och säljare är momsregistrerade i respektive land. Det är också viktigt att veta att transaktionen fortfarande ska redovisas till Skatteverket.


Utgående moms

Utgående moms är den moms som din kund ska betala och som du ska lägga på dina varor och tjänster. Den pålagda momsen skall alltid redovisas separat på kvitton och fakturor som ges eller skickas till kund. I marknadsföringsmaterial, offerter och liknande gäller som praxis i Sverige att priser på varor och tjänster riktade direkt till konsumenter alltid ska presenteras inklusive mom,s medan priser på varor och tjänster riktade till näringsidkare kan presenteras exklusive moms. Detta eftersom momsen i de flesta fall inte är en kostnad för en företagare men väl för en konsument. I varje fall måste man dock tydligt ange om priset är angett med eller utan moms samt redovisa momsen separat i alla skriftliga handlingar relaterade till köpet till exempel kvitton eller fakturor.


Momsredovisning

Moms redovisas löpande till Skatteverket via en momsdeklaration. Hur regelbundet redovisning måste ske beror på företagets års-baserade omsättning. Du som omsätter mindre än en miljon kronor under ett år kan välja att redovisa en gång per år, kvartalsvis eller månadsvis medan du som omsätter mer än en miljon men mindre än 40 miljoner per år behöver redovisa kvartals eller månadsvis. Större företag som omsätter över 40 miljoner per år är alltid tvungna att göra månadsvis momsredovisningar.


Momsredovisning sker antingen digitalt via Skatteverkets egen e-tjänst eller på fysisk blankett som postas till Skatteverket. Tänk på att det är viktigt att göra din momsredovisning i tid eftersom man annars kan drabbas av en rejäl förseningsavgift. Är man mycket försenad eller vid upprepade förseningar kan företagaren dessutom göra sig skyldig till brott så det är givetvis mycket viktigt att man sköter sin momsredovisning ordentligt.


Rent praktiskt går momsredovisningen till så att man redovisar varje enskild momstransaktion för sig, både in och utgående moms, samt sammanräknade den totalsumma som antingen ska betalas till eller återfås från Skatteverket. Det är också viktigt att man sparar och bokför alla sina fakturor, kvitton och verifikat för att kunna styrka uppgifterna i den inlämnade deklarationen.


image
David Hagberg  3230 visningar
Senast uppdaterad: 10/31/2018 10:35 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile