Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Nyheter på skatteområdet för 2018

Det är alltid något nytt på skatteområdet och 2018 är inget undantag.  Nya lagar brukar införas i årsskiftet eller halvårsskiftet men ny praxis kan komma när som helst i och med vägledande domar i förvaltningsdomstolar. I denna artikel går vi igenom vad som är nytt på skatteområdet så långt under 2018, och kanske en liten till på 2019 också.
Sänkning av skatten på pensioner - för vissa inkomstgrupper

En het politisk potatis som har bollats fram och tillbaka ända sedan regeringen Reinfeldt införde jobbskatteavdraget har nu efter många om och men gått i mål. Sänkningen som består i en höjning av grundavdrag gäller ålderspensionärer med inkomster mellan 123 700 och 416 300 kronor per år. Den maximala skattesänkningen uppgår till 375 kronor per månad. Justeringen har också lett till vissa korrigeringar i skattetabellerna som utbetalare bör vara uppmärksamma på. Vad som händer med skatten på pension framöver är en fortsatt omstridd fråga politiskt då regeringen har fått kritik för att sänkningarna är för låga och inte slår igenom till alla grupper. Många har i praktiken fått höjd skatt trots sänkningen i och med justeringarna av tröskeln för statlig inkomstskatt samt höjd bensinskatt.


Egenavgiften oförändrad - tills vidare

En förändring av egenavgifterna för egenföretagare hade diskuterats men står för 2018 oförändrade på 28,97 procent. Hur det blir med saken framöver hänger mycket på vilken regering som vi landar i efter valet samt hur svensk ekonomi utvecklas.

Även arbetsgivaravgifterna samt den särskilda löneskatten är oförändrade på 31,42 respektive 24,26 procent.


3:12 reglerna oförändrade - men nära ögat


Ännu ett politiskt trätoämne och en huvudvärk för många småföretagare. Mandatperioden 2014-2018 blev en riktig nagelbitare då den rödgröna regeringen flaggade om uppstramning av regeln. Förslaget fick dras tillbaka på grund av starkt motstånd från borgerligheten men riskerar att åka upp på spelbrädet igen nu efter valet.


Flygskatten införd


Ännu en nyinförd och omtalad skatteregel. Från 1:a April 2018 tas en flygskatt ut på flygresor med mer än tio passagerare. Skatten är 60 till 400 kronor beroende på slutdestination och betalas av flygbolaget. Det återstår att se vad det har för effekt på miljö och ekonomi men det har redan framförts synpunkter på ökade resekostnader och ekonomiska svårigheter för vissa flygbolag.


SINK-skatten höjs - eller snarare återställs


Sink är en särskild inkomstskatt som tas ut av personer bosatta utomlands. I normalfallet rör det sig om beskattning av pensioner för utlandssvenskar. Skatten har från årsskiftet 2017-2018 höjts till 25 procent från tidigare 20 procent. En återgång till den nivå som gällde före 2014 då skatten sänktes. Den så kallade A-SINK skatten eller artistskatten som den också kallas är dock oförändrad på 15 procent.


Traktamenten och kostförmåner justerade - men bara lite


De skattefria traktamenten som kan betalas ut i samband med tjänsteresa har justerats 2018. Det rör sig om små förändringar främst relaterade till prisutveckling. Exempelvis har värdet av fri lunch eller middag justerats med fyra kronor, från 90 till 94 kronor.


Ökad schablonbeskattning av ISK - Investeringssparkonto


Investeringssparkontot har seglat upp som en populär sparform de senaste åren och det kan man verkligen förstå då sparformen innebär en schablonbeskattning av kapitalet istället för kapitalskatt på vinsten vid försäljning. En mycket fördelaktig sparform för den som sparar på lång horisont.  Beskattningen går till så att man varje år betalar skatt på en schablonmässig vinst som motsvarar snittet på statslåneräntan under året uppräknad med 0,75 procent oavsett verklig vinst eller förlust. Den skattesatsen har nu höjts med 0,25 procent till 1 procent. Det kan tyckas marginellt men ekonomer har varnat att det kan göra mycket stora skillnader i portföljvärdet sett över lång tid i och med den så kallade ränta på ränta effekten. Sparformen är dock fortsatt mycket populär och statslåneräntan är som bekant mycket låg för tillfället. Det har också förekommit kritik mot att reformen har kostat staten miljarder i uteblivna skatteintäkter i och med den starka utvecklingen på aktiemarknaden så det återstår att se om frågan om beskattning av ISK blir en het politisk potatis framöver. Höjningen gäller även kapitalförsäkring som är en liknande sparform och föregångare till ISK.


Förändringar i bilförmåner och beskattning av trängselskatt


Även på bilsidan har vissa förändringar skett. Dels har justering i bilförmånen gjorts i och med förändringar i prisbasbeloppet och dels har kostnaden för trängselskatt lyfts ut ur schablonen och ska från årsskiftet 2017-2018 beräknas och beskattas som en separat förmån.


Till detta kommer det nyinförda bonus-malus systemet på nyinköpta bilar där skatteförmån, bonus ges till förmån för nyinköpta miljövänliga bilar såsom elbilar samtidigt som miljöpåverkande bilar straffas med högre fordonsskatter, malus. Den som har en törstig bensin eller dieselbil med hög miljöpåverkan gör därför rätt i att se över sitt innehav och eventuellt planera nytt inköp.Förändring av redovisningsrutiner för arbetsgivare - stegvis


Tidigare har arbetsgivare kunnat redovisa utbetalda ersättningar och förmåner till anställda en gång per år men från första Juli 2018 så har övergången till löpande redovisning påbörjas. Först ut är verksamheter som omfattas av så kallad personalliggare men från 2019 är det tänkt att alla företag med anställda ska omfattas av nya regler för kontrolluppgift.


Avskaffad reklamskatt


Från årsskiftet 2018-2019 är den så kallade reklamskatten avskaffad för annonser i dagspress, tidskrifter och andra periodiska publikationer. Skatten låg tidigare på 2,5 procent. Förändringen gäller inte andra annonsmedia såsom annonsblad, programblad eller kataloger.


Förbättrade skatteregler för personaloptioner


För att underlätta för små nystartade företag att knyta till sig nyckelpersoner så har man från årsskifter 2017-2018 förbättrat skattereglerna för personaloptioner i nystartade som uppfyller vissa kriterier för personaloptioner. Den viktigaste förändringen går ut på att optionerna beskattas i inkomstslaget kapital istället för som förmån. Det finns fortfarande detaljerade regler att följa för att optionen ska räknas som personaloption så kontakt med både finansrådgivare och skattemyndighet rekommenderas innan införande av personaloptionsprogram.


Sänkt moms på vissa guidetjänster - för naturguider


Moms uttaget för visning av vissa naturområden sänks från nuvarande 25% till 6%. Med naturområde avses område utanför utanför tätort med naturvärde till exempel naturreservat, nationalparker, nationalstadsparker och Natura 2000-områden. Sänkningen avser tjänster utförda av naturguider vid aktiviteter såsom vandring, cykling, skidåkning, fisketurer, paddling, ridning, skidåkning, fisketurer, skridskoåkning, paddling samt fågelskådning.  De nya momsreglerna infördes från 1:a januari 2018.

image
David Hagberg  1725 visningar
Senast uppdaterad: 9/17/2018 1:07 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile