När fritt utövande kulturarbetare bedöms

Inkomst av konstnärlig, litterär eller annan kulturell verksamhet kan innebära att flertalet olika inkomsttyper kommer i fråga. Det kan antingen handla om anställningsinkomst, hobbyinkomst eller näringsverksamhet. Den sidan som behandlar främst näringsverksamhet är den som ska fokuseras på nu. Många som är aktiva inom kulturell verksamhet är väl bekanta med begreppet ”fritt utövande kulturarbetare”. Som fritt utövande kulturarbetare redovisar du dina inkomster som inkomst av näringsverksamhet. Det är därmed samma regler som för andra företagare. Men det finns vissa specialregler för dig som arbetar med kultur.