Moms inom kulturområdet - tema musiker

För dig som är sångare eller musiker gäller särskilda momsregler. Detta är i grunden något bra och statens sätt att stödja kulturområdet men kan samtidigt orsaka en hel del huvudbry för den som försörjer sig som musiker. I denna artikel reder vi ut några av de vanligaste begreppen kring frågor om moms och kulturutövning för musiker.Artistframträdande


Det är vanligt förekommande att artister framträder inför publik och huvudregeln är att ersättningen för detta är momsfri för artisten själv eller dennes bolag (det så kallade artistbolaget). För att momsfrihet ska råda behöver dock ett antal kriterier vara uppfyllda:


  1. Det måste vara ett framträdande inför levande publik till exempel på en scen, en koncerthall eller liknande. Inspelning eller livesändning i radio och TV räknas ej i sig som ett framträdande inför levande publik utan det måste vara live inför närvarande personer. Det finns dock inget hinder för att ett liveframträdande spelas in och att inspelningen säljs eller upplåts vidare, ersättning för själva inspelningen är dock inte momsbefriad, se separat avsnitt nedan. Inte heller räknas förarbete, efterarbete eller sidoarbete som utförs av andra funktionärer än artisten exempelvis regissör, scenarbetare och scenografer som framträdande.


  1. Framträdandet måste utföras av en utövande konstnär och det måste röra sig om framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk exempelvis ett musik eller dansnummer som framförs av sångare, musiker, dirigent eller dansare för att räknas som framträdande. Det räcker alltså inte man att någon gör något inför publik på en scen till exempel. En debatt eller ett föredrag utan det måste röra sig om aktiv konstutövning. Detta gäller även om konstutövaren själv ägnar sig åt en aktivitet som inte är direkt konstutövning till exempel en musiker eller författare som håller föredrag om sitt yrke etc. För att något ska räknas som ett konstnärligt eller litterärt verk så måste det ha en så kallad verkshöjd. Detta begrepp är närmare definierat i upphovsrättslagen och används som definition i Skatteverkets prövningar.


  1. Det är gaget, det vill säga ersättningen till konstnären, som är momsfritt. Moms för det publiken betalar dvs inträdesbiljetter etc är något som ska redovisas av arrangören och här är momsen sex procent. Det kan vara så att artisten själv är både arrangör och framförare och i det fallet ska inträdesbiljetter beläggas med sex procent moms medan uttag av gage ska vara momsfritt.


  1. Det är endast artisten själv eller dennes artistbolag som ska vara säljare. Eventuell vidareförsäljning i vidare led av t.ex. produktionsbolag eller annan part momsbeläggs som vanligt det vill säga tjugofem procents moms.
Försäljning av rättigheter


Det är vanligt förekommande att musiker säljer rättigheterna till sina alster, det kan röra sig om utgivning av ljudspår via en musikproducent, streaming av musik via onlineplattformar eller ljudsättning i andra media till exempel TV, film, radio och spel. Det kan också röra sig om rättigheter till exempelvis texter, melodier, bildmaterial etc. Observera att rättigheten måste avse ett konstnärligt eller litterärt verk, andra rättigheter till exempel föredrag och liknande omfattas ej.

Huvudregeln vid försäljning av rättigheter är att det ska momsbeläggas med den reducerade momssatsen om sex procent. För att kunna tillämpa denna lägre momsnivå krävs att det är ett konstnärligt verk som skyddas av upphovsrättslagen det vill säga det ska röra sig om ett litterärt eller konstnärligt verk med så kallad verkshöjd definierad i upphovsrättslagen. Ett musikstycke eller en ljudupptagning av musik träffas normalt av denna beskrivning.

Undantaget är exempelvis fotografier och filmupptagningar, dessa ska beläggas med den normala momssatsen om tjugofem procent.


I vissa fall kan man behöva vara uppmärksam och det är när en vara och en rättighet säljs tillsammans t.ex. när en cd-skiva säljs med tillhörande begränsad rätt att bruka dess innehåll. Det som avgör vad momsen blir i det fallet beror på vad som är det huvudsakliga syftet: att sälja varan eller rättigheten. Till exempel så anses en cd skiva med musik på handla mer om att sälja en vara trots att det i begränsad omfattning även utgör överlåtelse av en rättighet och ska därför beläggas med vanlig varumoms om tjugofem procent.

I fallet försäljning av rättigheter så kan det vara bra att veta att den lägre momsen verkar även i nästa led det vill säga återförsäljning av rättigheter är också belagda med momssatsen sex procent.


Ljud och bildinspelningar


Som vi har beskrivit ovan så är gager för framföranden inför levande publik momsbefriade. Detta gäller dock inte eventuella inspelningar eller utsändningar av framträdandet och inte heller upptagningar av framföranden gjorda i andra sammanhang till exempel inspelning i en studio. Försäljning av liknande inspelningar räknas som rättighetsöverlåtelse och skall momsbeläggas med sex procents moms. Detta gäller även andra intäkter eller betalningar till exempel ersättning från TV och radiobolag. En del musiker får ersättning från STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) eller SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) och för dessa ersättningar gäller att du som artist eller upphovsman ska ta ut moms på sex procent.


Försäljning av rättighet till utlandet


Om du säljer en rättighet till en köpare i Sverige eller till en privatperson eller icke beskattningsbar köpare i annat EU-land ska du ta ut moms om sex procent som vanligt. Om köparen däremot är en beskattningsbar person i ett annat EU-land eller om köparen finns i ett land utanför EU så ska du inte ta ut moms som vanligt utan antingen kvitta momsen via så kallad “reverse charge” i fallet köpare inom EU eller utelämna den i fallet köpare från tredje land. För att kunna kvitta momsen så krävs det att köparen åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer. Kontroll av detta kan ske online via VIES (VAT information exchange system).


Undantag för mycket små verksamheter


En del musiker och andra artister har konsten endast som hobby och omsätter relativt små summor. I fallet med små verksamheter som omsätter mindre än 30.000 kronor per år så är dessa undantagna från att redovisa moms. Detta gäller för den näringsidkare som dels inte har överstigit 30.000 kronor i omsättning under beskattningsåret och inte heller har överstigit 30.000 kronor i omsättning under de två föregående beskattningsåren.

image
David Hagberg  302 visningar
Senast uppdaterad: 2018-08-30 14:32

Registrera dig för F-skatt, FA-skatt, Moms eller Arbetsgivare

Registrera dig direkt online. Vi leverar ansökan till dig samma dag! Endast 1499 kr

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile