Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal Registreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 6
  • 7
  • 8
Gå tillbaka till kunskapsbasen

Ansökan och registrering

Vi har samlat de vanligaste frågorna om ansökan och registrering av f-skatt.

Hur ansöker jag om f-skatt?

Det är gratis att själv ansöka om f-skatt via Verksamt. F-skatt.se är en tjänst som snabbt, billigt och enkelt hjälper dig med din ansökan av f-skatt utan att du behöver sätta dig in i krångliga regler och processer.

Vem kan bli godkänd för f-skatt?

Du kan bli godkänd för f-skatt om du bedriver näringslivsverksamhet i Sverige.

Skatteverket ställer tre grundkrav på dig i ansökan: att du bedriver näringsverksamhet, att du avser bedriva näringsverksamhet samt att du har lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Vad behöver jag göra när jag ansöker om f-skatt via er?

Du kommer att mottaga ett SMS när dina ansökningsdokument är klara. Dessa skickas till dig via e-post. Vi skickar sedan in dessa till Skatteverket som handlägger din ansökan.

Vad är kostnaden till Skatteverket för att ansöka om f-skatt?

Ansökan om f-skatt till Skatteverket/Verksamt är gratis.

Jag driver enskild firma. Kan jag ansöka om F-skatt?

Om du har enskild firma/näringsverksamhet eller är en behörig företrädare för de vanligaste juridiska personerna (handelsbolag, aktiebolag, ekonomisk förening, kommanditbolag eller bostadsrättsförening) kan du ansöka om F-skatt.

Ange i formuläret om du vill starta enskild näringsverksamhet eller bolag, så kontakter en av våra rådgivare dig.

Vad krävs för att bli godkänd för F-skatt?

Först och främst måste du vara en fysisk eller juridisk person. Bara personer som antingen har eller som tänker starta en näringsverksamhet har rätt till F-skatt. Skatteverket definierar begreppet näringsverksamhet som en verksamhet som drivs självständigt under en längre tid och i syfte att generera vinst till företaget eller ägaren. Personen måste också på egen hand ansöka om F-skatt. Detta görs hos skatteverket. Är det frågan om en juridisk person där flera personer sitter i ledningen så måste samtliga skriva under ansökan till skatteverket.

Om skatteverket har anledning att tro att företaget inte kommer att bedrivas som näringsverksamhet och om ansökan bara grundar sig på sådana saker som en delägares inkomst från ett handelsbolag kan skatteverket välja att avslå ansökan.

Ansökan beviljas inte heller om den som söker under de senaste två åren har brutit mot någon av de regler och villkor som gäller vid godkännandet av F-skatt eller på något annat sätt tidigare missbrukat möjligheten till F-skatt på ett sätt som anses allvarligt.

Det samma gäller om den sökande inte har deklarerat eller inte betalt svenska eller utländska skatter eller om personen i fråga är försatt i konkurs eller har ett näringsförbud.

I några fall kan Skatteverket bevilja undantag från det som gäller den enskilde sökande och ge F-skatt till en person som till exempel inte deklarerat eller som tidigare gått i konkurs. Då görs en särskild prövning av personen och de företag som denne haft eller varit företagsledare för sedan tidigare. I andra fall så gäller en karens på två år för en person med tidigare näringsförbud eller konkurs bakom sig.

Återkallande av F-skatt

En person, antingen fysisk eller juridisk, kan få sin F-skatt återkallad om denne missköter sitt åtagande och till exempel inte lämnar in deklaration eller betalar skatter och andra lagstadgade avgifter. Skatteverket kan även besluta om att dra tillbaka F-skattsedeln om företagaren inte längre uppfyller de krav som ställdes i samband med att skattsedeln utfärdades.

Att få sin F-skatt återkallad kan innebära stora problem eftersom flertalet uppdragsgivare enbart anlitar personer som innehar F-skattsedel. Det kan även vara så att långivare undersöker F-skatten i samband med lån eftersom den direkt avslöjar om låntagaren har någon skatteskuld. Denna regel träder i kraft om skulden uppgår till mer än 20 000 kronor eller om företagaren misskött sin redovisning. Då kan skatteverket välja att återkalla skattsedeln även om den totala skulden är mindre än 20 000 kr.

En företagare kan även be att få F-skatten återkallad av skatteverket. Detta är kanske vanligast i samband med att verksamheten upphör eller att företaget övergår till hobbyverksamhet. Det kan även vara i samband med att en enskild firma övergår till att bli ett handelsbolag eller någon annan verksamhet där företagaren istället kommer betala till exempel SA-skatt.

F-skatten återkallas även i samband med konkurs eller om företagaren, eller företagsledningen beläggs med näringsförbud. Ett näringsförbud innebär att personen inte får bedriva eget företag. Dessa personer har gravt misskött företagets ekonomi eller dömts för ekonomisk brottslighet och rättsprocessen som leder fram till ett näringsförbud drivs av en åklagare. Näringsförbudet kan gälla från tre och upp till tio år.

businessman