Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal Registreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 6
  • 7
  • 8
Gå tillbaka till kunskapsbasen

När du är godkänd för F-skatt

Vi har samlat de vanligaste frågorna som kommer upp när du är godkänd för F-skatt.

Hur beräknas F-skatten?

F-skatt är den skatt som företagare betalar för att de som begagnar sig av sagda företagares tjänster eller köper dennes varor själva skall slippa tänka på att betala skatt för dessa inköp. Det är skatteverket som ger personer tillåtelse att bedriva verksamhet och att verka som företagare på detta sätt. F-skatten betalas för den vinst som man gör i företaget.

Betalas och uppskattas i förväg

Till skillnad från A-skatten, som är den skatt som anställda betalar på sin löneinkomst, så betalas F-skatten i förväg. Därför behöver man som företagare ha kontroll över sin verksamhet och ha en rimlig uppfattning över hur dess försäljning, omsättning och vinst kommer att se ut. Den preliminärt uträknade skatten betalas sedan in för en månad i taget under näringsåret. Den inbetalda skatten stäms naturligtvis av gentemot deklarationen så att inbetalningarna inte skall vara varken för stora eller för små i slutändan. Det är dock en fördel att ligga så nära det verkliga beloppet som möjligt för att inte riskera att betala in stora belopp som inte har varit förväntade.

Baseras på olika ekonomiska faktorer

Det finns flera olika ekonomiska faktorer som bidrar till hur mycket varje företagare förväntas betala i F-skatt. Skatten baseras först och främst på den vinst som företaget tros göra och denna baseras naturligtvis på förhållandet mellan inkomster och utgifter. Utöver detta är det även möjligt att göra vissa avdrag för egenavdrag och andra liknande saker. Som mest kan företagare få ett avdrag på 25 % för egenavgifter som uppstår i samband med driften av företaget. Det som blir kvar efter avdrag av de utgifter verksamheten har återstår förhoppningsvis ett överskott. Det är detta överskott som sedan utgör grunden för uträkningen av den F-skatt som skall betalas in till skatteverket.

Samlas hos Skatteverket

Inbetalningarna av F-skatten samlas på företagets skattekonto hos Skatteverket. Detta konto fungerar som ett vanligt bankkonto och ger företagaren rätt till en utbetalning av ränta så länge kontot har ett överskott av inbetalade skattepengar. Det kan därför vara bra att betala in en aning mer i skatt än förväntat eftersom ett underskott på skattekontot innebär att företaget behöver betala in mera pengar till kontot. Det är också viktigt att komma ihåg att det alltid går att justera den förväntade F-skatten om verksamheten går bättre eller sämre än förväntat.

Räkna ut F-skatten

När tiden kommer för att räkna ut sin F-skatt kan det vara en fördel ta hjälp om man tycker att uppgiften är knepig. För att få professionell hjälp går det alltid bra att vända sig till en yrkesverksam ekonom som vet exakt vad det är de sysslar med. Det behöver dock inte vara så komplicerat, det finns till exempel massor av olika skattekalkylatorer tillgängliga på nätet. Med hjälp av dessa går det enkelt och smidigt att räkna ut vad den ungefärliga F-skatten bör vara. För att detta skall vara genomförbart är det dock ett måste att känna till det grundläggande principerna för F-skatt. Detta för att det skall vara möjligt att presentera kalkylerna med de rätta parametrarna för uträkningen samt för att resultatet skall kunna granskas och avgöras vara trovärdigt eller ej.

Kan godkännande för F-skatt återkallas?

För en företagare som driver en näringsverksamhet i Sverige är det obligatoriskt att betala F-skatt. Den här typen av skatt baseras på överskottet i företaget efter att utgifterna dragits av från inkomsterna. Det är denna summa som gäller när man skall räkna ut hur mycket man skall betala in till Skatteverket varje månad. Alla som ansökt om det och bedömts att vara en näringsverksamhet tilldelas årligen en F-skattsedel och ett registreringsbevis från Skatteverket som garanterar att verksamheten har tillstånd att betala F-skatt.

Med F-skatten följer även en hel del obligationer och åtaganden. Bara för att man en gång tilldelats rätten att betala F-skatt så betyder det inte att denna rätt varar för evigt. F-skattsedeln och rätten att betala företagsskatt kan dras in. Det finns en hel del olika anledningar som kan få detta att ske och som företagare gäller det därför att sköta sig om man vill behålla sin skattsedel för företaget.

Anledningar till återkallning

Den första anledningen till återkallning av F-skattsedeln är när näringsidkaren själv väljer att dra tillbaka den. F-skatt är en frivillig typ av skatteform, så om den som fått godkännande om F-skatt själv väljer att dra tillbaka denna så skall det beviljas. Detta kan naturligtvis bero på en hel rad olika anledningar. Kanske fungerar verksamheten inte och beslut har tagits om att lägga ner. Eller så finns det kanske inte tillräckligt med tid att driva en näringsverksamhet och därför behöver den återgå till att drivas som en hobbyverksamhet.

Av liknande skäl kan även Skatteverket välja att återkalla F-skattsedeln. Detta görs oftast när en person har haft som avsikt att starta en näringsverksamhet men aldrig kommit igång med detta. Detsamma gäller om näringsverksamheten har upphört helt eller om den förväntas vara vilande i mer än ett år. Om något av detta inträffar kan man som företagare alltid välja att ansöka om F-skatt igen när verksamheten återupptas eller ett nytt företag introduceras på marknaden.

F-skatten kan även återkallas av Skatteverket om den som fått godkännandet utfärdat inte har levt upp till de åtaganden som kommer med skatteformen. När man ansöker och blir godkänd för F-skatt ingår man ett avtal enligt villkor som anges vid utfärdandet av F-skattsedeln. Brister man i sin plikt att utföra dessa kan skatten dras in. Några av de saker som kan orsaka ett återkallande är till exempel om näringsidkaren underlåtit att betala in skatt i enlighet med den formel som gäller, eller att betala skatt överhuvudtaget. Det gäller också att redovisa företagets resurser på ett korrekt sätt om man vill undvika ett återkallande. Naturligtvis måste den som driver en näringsverksamhet deklarera för sina inkomster i enlighet med regelverket.

Kan skifta beroende på allvarsamhet

När Skatteverket avgör om ett godkännande för F-skatt skall återkallas så brukar man grunda sitt beslut på hur allvarlig förseelsen är. Alla kan göra misstag och ibland finns det även händelser och förutsättningar som företagaren själv inte kan styra över som gör att ett misstag med skatten begås. Vid sådana tillfällen skall F-skatten inte återkallas.

businessman