Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal Registreringar utförda
  • 2
  • 0
  • 6
  • 7
  • 8
Gå tillbaka till kunskapsbasen

Generella frågor om att vara registrerad för F-skatt

Vi har samlat de vanligaste frågorna om att vara registrerad för F-skatt.

Hur betalar jag in sociala avgifter med F-skatt?

Som företagare registrerad med F-skatt är du själv ansvarig för att betala in sociala avgifter. Du gör det via ett bankgiro, bg: 5050-1055.

Avgifterna ska vara Skatteverket tillhanda senast den 12 varje månad, och den 17 för januari och augusti.

Om du har ett beskattningsunderlag på över 40 miljoner kronor gäller andra regler. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är det som ingår i F-skatten?

I F-skatten ingår socialavgifter, kommunalskatt och statlig inkomstskatt. Med socialavgifter innebär bland annat allmän löneavgift och egenavgifter.

Du betalar enligt en preliminär skatt, men den kan ändras under årets gång om du lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Varför vara godkänd för F-skatt?

I F-skatt står F:et för företag och är precis det, en skatt som betalas av företag och näringsverksamheter. Alla som har ett företag kan skicka in en ansökan om att bli godkänd för F-skatt, men för att ansökan skall gå igenom så behöver verksamheten uppfylla en del krav. Det är inte vem som helst som blir godkänd, utan det krävs att man har en verksamhet som är mer än en hobbyverksamhet. För att bli godkänd krävs det att verksamheten är mer seriös än så, främst vill man eftersträva företag som drivs regelbundet, kontinuerligt och under än längre tid. Detta för att i största möjliga mån hålla oseriösa aktörer borta från marknaden. Dessutom vill man såklart att de företag som verkar i Sverige skall vara av den hållbara typen och bidra till samhällets välmående. Då är det inte särskilt bra med kortsiktiga satsningar som inte fungerar och som dessutom kanske drar på sig skulder som sedan inte betalas då de ekonomiska medlen saknas.

Företagarens ansvar

Att ha F-skatt betyder också att företagaren själv betalar in alla skatter och sociala avgifter som genereras inom verksamheten. Detta skiljer sig från om man är anställd av någon annan och alltså berörs av A-skatt, denna i sin tur betalas in av arbetsgivaren. Har man både en enskild näringsverksamhet och en anställning kan man bli godkänd för FA-skatt, alltså båda typerna av skatt. Det gäller dock att vara noggrann med att skilja dem båda åt, då F-skatten endast får användas i de fall som arbetet utförs av näringsverksamheten.

Lättare att anlitas med F-skatt

Poängen med att bli godkänd för F-skatt är att det blir lättare för uppdragsgivare och kunder att anlita ett annat företag och ta del av de tjänster som detta företag erbjuder. Eftersom kunden vet att företaget själva betalar sina statliga avgifter och skatter så behöver de inte själva bekymra sig om detta. De betalar helt enkelt för de tjänster eller produkter de köper och behöver inte tänka på något annat. För dem blir det alltså mycket fördelaktigt att anlita ett annat företag då de inte behöver betala skatt eller sociala avgifter. Detta ger oftast ett mycket mer fördelaktigt pris än om man själva skall skaffa anställda och betala alla de avgifter som följer med detta.

Var tydlig med din F-skatt

Är man godkänd för F-skatt är det bra att vara tydlig med detta så att alla potentiella kunder och samarbetspartners förstår att man är en seriös och ansvarsfull företagare som driver sin verksamhet enligt de regler som finns. Ett bra tips kan till exempel vara att alltid uppge att man har F-skatt på de dokument som används i verksamheten, skriv ut det på fakturor och offerter så att det framgår tydligt. Skulle det vara någon som vill kontrollera att företaget verkligen är godkänt för F-skatt går det bra att visa upp sitt fysiska bevis som man får utskickat. Det går även bra för kunder och uppdragsgivare att även kontakta Skatteverket direkt för att kontrollera vilken form av skatt du skall betala.

F-skatt, FA-skatt, A-skatt och SA-skatt – vad är skillnaden?

Som regel kan man säga att Sverige har fyra former av skattsedlar. F-skatt, en skattsedel för företaget eller den enskilde företagaren som enbart driver sitt företag. FA-skatt, för den företagare som vid sidan av sitt företag även har en anställning. A-skatt, det är den skattsedel alla anställda har. Och slutligen SA-skatt som är en särskild A-skatt vilken oftast är reserverad för bland annat ägare av handelsbolag och näringsverksamheter som antingen inte innehar F-skatt eller som av någon anledning inte kan bli godkända för att inneha antingen F-skatt eller FA-skatt.

Vidare kan sägas att fysiska personer kan ha rätt till alla former av skattsedel medan juridiska personer enbart har rätt till F-skatt förutom i några mycket speciella undantagsfall.

F-skatt

F-skatt innebär att den enskilde företagaren, eller den juridiska personen i fallet med ett aktiebolag, själv ansvarar för att betala in sociala avgifter och skatt till skatteverket. F-skatten är en så kallad preliminärskatt vilket innebär att den baseras på förväntade inkomster i företaget och betalas in varje månad. Summan justeras sedan i samband med deklarationen. Den företagare som innehar F-skatt ska också uppge detta tydligt på alla fakturor som företaget skickar ut. Detta görs enklast genom att helt enkelt ange ”godkänd för F-skatt” eller liknande formulering.

FA-skatt

Denna skatt är reserverad för fysiska personer som har inkomst både från ett företag och från en anställning. Det enda undantaget som kan göras för juridiska personer gäller företag med delägare bosatta utomlands. Det är alltså en sammanslagning av F-skatt och A-skatt. I det här fallet används A-skatten när personen arbetar som anställd hos ett företag och det är denna som anges i anställningsavtalet. F-skatten används sedan när personen gör någonting i sitt eget företag.

A-skatt

A-skatt är den skatt alla anställda betalar och innebär kortfattat att det är företaget som anställt personen som ser till att all skatt och sociala avgifter samt pension betalas in enligt gällande regler. A-skatt behöver aldrig sökas utan ges till alla som inte har någon annan form av skattsedel. En juridisk person kan aldrig uppbära A-skattsedel, utan det gäller enbart fysiska personer.

SA-skatt

SA-skatt är en särskild A-skatt. Det innebär att arbetsgivaren betalar in skatt från anställning precis som i fallet med A-skatt. Sedan betalar även den anställde in en särskild skatt till Skatteverket som är skilt från A-skatten. SA-skattsedel är vanligast för ägare av handels- eller kommanditbolag men kan även innehas av personer som bedriver näringsverksamhet men som inte ansökt som F-skatt eller som av någon anledning inte är godkända för att inneha en F-skattsedel. Det gäller även personer som ska betala in skatt eller andra avgifter för fastigheter och annat som inte täcks av A-skatten och slutligen kan det också gälla den person som har en utländsk arbetsgivare som inte har något fast driftsställe i Sverige. I det fallet måste den anställda själv betala in skatt och alla andra avgifter.

businessman