Jag har läst och förstått dem allmänna villkoren och vår privacy policy

Ok

close

Kunskapsbas

Se alla artiklar

Chat support

Starta chatt

E-postsupport

Skicka meddelande

Öppningstider:
Mån-fre (09:30 - 17:00)

leveransgaranti
Leveransgaranti
Vi garanterar att samtliga dokument levereras inom 24h helgfria vardagar, om vi inte lever upp till det ersätter vi dig med en full återbetalning.

Kundnöjdhet

Antal Registreringar utförda
  • 1
  • 8
  • 8
  • 9
  • 5

Registrera dig för f-skatt

F-skatt är en skatteform där företagaren själv har blivit godkänd att betala in sociala avgifter och preliminärskatt till Skatteverket. Att vara registrerad för f-skatt är till stor fördel för dig som företagare eftersom dina uppdragsgivare och kunder slipper betala dessa avgifter. Avgifterna innefattar sociala avgifter, kommunalskatt och statlig inkomstskatt. Vi erbjuder lösningar som snabbt och effektivt hjälper dig med hela processen att registrera dig eller ditt företag för f-skatt.


Vad krävs för att bli godkänd för F-skatt?


För det första måste du vara en fysisk eller en juridisk person. En juridisk person kan till exempel vara ett företag, förening eller annan form av verksamhet. Den juridiska personen har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person och får alltså ingå avtal, anställa personal och ta lån. En juridisk person kan även kallas till domstol.


Vad är en juridisk person?


De företag som räknas som juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag samt ekonomiska föreningar. Ett enskilt företag är inte en juridisk person utan där är det företagets ägare som står för företaget. Det innebär att om ett aktiebolag, som är en juridisk person, går i konkurs så drabbas inte företagets ägare utan enbart företaget som sådant. Skulle däremot ett enskilt företag gå i konkurs drabbar detta företagets ägare eftersom det är denne som är ansvarig för företaget.


Krav innan F-skatt


För att den juridiska eller fysiska personen ska bli godkänd för F-skatt krävs också att denne inom de senaste två åren inte brutit mot någon av de villkor som meddelas vid godkännandet av F-skatt. Personen ska inte heller ha en större skatteskuld, varken i Sverige eller utomlands. Den som söker för att få en F-skattsedel måste ha lämnat in inkomstdeklaration och får inte heller vara belagd med näringsförbud eller ha varit försatt i konkurs. Även utländska företag som vill bedriva verksamhet i Sverige är skyldiga att skaffa en F-skattsedel och samma krav ställs även på dem.

 

Vidare kräver skatteverket att företaget ska bedriva näringsverksamhet. Skatteverket definierar näringsverksamhet som att; verksamheten ska bedrivas varaktigt, självständigt och i vinstsyfte. Välgörenhet, även om den drar in pengar regelbundet, räknas till exempel inte.


Vad menas med varaktighet, självständighet och vinstsyfte?


Med varaktikhet menar man att företaget är tänkt att bedrivas varaktigt under en längre tid. Självständighet är ett något luddigare begrepp. Som juridisk person, till exempel ett aktiebolag, räknas företagen nästan alltid som självständigt. Det samma gäller det företag som köper och säljer varor. Reglerna blir dock lite otydligare när det kommer till företagare som utför uppdrag åt andra. Här är det ofta upp till den enskilda företagaren att avgöra om denne utför sitt arbete självständigt eller om det är uppdragsgivaren som förväntas betala in skatt och sociala avgifter. Vinstsyftet, slutligen, är betydligt lättare att greppa. Det innebär att verksamheten förväntas kunna ge vinst, åtminstone på längre sikt.


Hobbyverksamhet eller företag?


Många börjar sitt företagande med en hobbyverksamhet. Något man gör på fritiden, bara ibland. Här finns det stora gråzoner och i vissa fall är det svårt att avgöra om det bara är en hobby som råkar generera pengar eller om det är en företagsverksamhet som ska betala skatt och sociala avgifter.

 

Rent generellt kan det sägas att hobbyverksamhet är någonting som görs ibland, utan någon egentlig regelbundenhet. Till exempel om du bakar och säljer kakor på julmarknaden. Detta räknas inte som ett företag. Skulle du däremot baka kakor och sälja på marknaden varje helg under längre tid så är det nog dags att ansöka om F-skatt hos Skatteverket.

Steg 1

Registrera dig för f-skatt på vår hemsida.

Steg 2

Vi tar hand om hela registreringsprocessen hos Skatteverket för dig.

Steg 3

Skatteverket går igenom din ansökan.

Steg 4

Skatteverket registrerar dig för F-skatt och du får registreringsbekräftelse inom några dagar.

REGISTRERA DIG FÖR F-SKATT
businessman